Nguyễn Bá Ngọc

      Ông Nguyễn Bá Ngọc sinh năm 1956 là cựu sinh viên ngành Kinh tế Cơ khí - khóa 22, tốt nghiệp năm 1982, Khoa Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (nay là Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội).

     Sau khi tốt nghiệp, ông Ngọc về làm việc tại Viện Khoa học Lao động từ năm 1982 đến năm 1990 với vị trí nghiên cứu viên. Năm 1990 - 1994 ông đi làm nghiên cứu sinh và nhận học vị Tiến sĩ tại Trường Kinh doanh Vasava, Ba Lan. Sau khi nhận bằng tiến sĩ, ông về làm tại Viện Lao động và Các vấn đề Xã hội Balan - từ năm 1995-1996, sau đó chuyển sang làm tại Vụ Lao động - Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, từ năm 1997 – 1999. Năm 1999 ông được bổ nhiệm làm Tổng biên tập tại Nhà xuất bản Lao động – Xã hội, ông làm việc đến năm 2005 thì chuyển sang làm việc tại Trường Đại học Lao động – Xã hội với chức danh Phó Hiệu trưởng. Từ năm 2009 đến nay, ông là Phó Viện Trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng thời kiêm chức Trưởng Bộ phận kỹ thuật, Hội đồng Tiền lương Quốc gia.

      Nghĩ về Viện Kinh tế và Quản lý, ông viết:

      Viện Kinh tế và Quản lý, trước đây là Khoa Kỹ sư Kinh tế – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, là cái nôi đã đào tạo và nuôi dưỡng sự đam mê khoa học trong tôi. Ngay từ khi đang học vào những năm 1970s tôi đã được các thầy cô dạy cho những kiến thức nền tảng của khoa học kinh tế - quản lý, truyền cho các kỹ năng nghiên cứu và nhất là nhiệt huyết của người thanh niên mới trong thời kỳ phục hồi phát triển đất nước. Ngày nay, trong điều kiện công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế, thành quả 50 năm và thương hiệu của Viện Kinh tế và Quản lý - SEM cùng tình cảm nồng hậu truyền thống của các thế hệ thầy cô giáo, CBNV của Viện đã không ngừng tiếp thêm sức mạnh và ý chí để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ ở mọi vị trí đảm nhiệm. Chân thành biết ơn Viện Kinh tế và Quản lý!

 

© SEM