Nguyễn Kim Truy

 GS.TS. Nguyễn Kim Truy sinh năm 1937, vừa là cựu sinh viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (tốt nghiệp năm 1963) vừa là cựu Cán bộ giảng dạy của Khoa Kỹ sư Kinh tế (nay là Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội). Sau khi tốt nghiệp năm 1963, ông ở lại Trường làm Cán bộ giảng dạy đến năm 1992 và đã từng đảm nhiệm các chức vụ như: Chủ nhiệm BM Kinh tế hóa chất; Phó Chủ nhiệm Khoa Kỹ sư Kinh tế; Chủ nhiệm Khoa Kinh tế ngành Hóa chất – điện – luyện kim.

      Năm 1992, ông chuyển công tác sang làm việc tại Bộ GDĐT với chức vụ Viện trưởng Viện đào tạo mở rộng I cho đến năm 1993; Tiếp đó từ năm 1993-2005, ông làm Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội kiêm Chủ nhiệm Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh; Từ năm 2005 ông làm Chủ nhiệm Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Viện Đại học Mở Hà Nội cho đến lúc nghỉ hưu vào tháng 6/2007.

     Các hình thức khen thưởng đã được công nhận

·         1964: Bằng tốt nghiệp ĐH – Kỹ sư hóa chất – Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

·         1973: Tiến sĩ khoa học kinh tế - Học viện Kinh tế Vroclav – Nước CHND Ba Lan

·         1991: Phó Giáo sư ngành Kinh tế do Hội đồng học vị và chức danh khoa học Nhà nước cấp

·         2002: Giáo sư ngành Kinh tế do Hội đồng học vị và chức danh khoa học Nhà nước cấp

·         Ngoài các Văn bằng, chứng chỉ trên, trong quá trình công tác ông đã vinh dự được nhận „Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng ba“;„Huân chương lao động hạng ba“ và nhiều văn bằng, giấy khen khác.

     Nghĩ về Viện Kinh tế và Quản lý, ông viết:

      Tiền thân của Viện Kinh tế và Quản lý ĐHBK Hà Nội là Khoa Kỹ sư Kinh tế. Khoa đầu tiên trong hệ thống giáo dục đại học chuyên đào tạo và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật. Khoa đã đào tạo nhiều nhà khoa học và quản lý tài năng cho các ngành công nghiệp của đất nước, trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ và xây dựng đất nước sau chiến tranh.

      Tiếp nối truyền thống đó, Khoa Kỹ sư Kinh tế và Quản trị kinh doanh sau này và Viện Kinh tế và Quản lý hiện nay đã có nhiều đổi mới về chương trình đào tạo; đáp ứng nhu cầu xã hội, nơi đào tạo nhiều nhà quản lý trẻ có năng năng lực trong nền kinh tế thị trường.

      Thế hệ các thầy cô giáo của Viện Kinh tế và Quản lý hiện nay đã tiếp nối truyền thống coi trọng chất lượng đào tạo, khơi dậy và phát huy tiềm năng sáng tạo của người học.

      Mong rằng truyền thống đó được giữ gìn để bảo vệ thương hiệu của Viện nói riêng và của Trường Đại học Bách Khoa Hà nội nói chung.

 

© SEM