Nguyễn Minh Duệ

      PGS. TS. Nguyễn Minh Duệ vừa là cựu sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội (tốt nghiệp 1963) vừa là cựu giảng viên cao cấp của Viện Kinh tế và Quản lý, nhà giáo ưu tú từ năm 1994. Ông đã tốt nghiệp học vị tiến sĩ tại trường ĐH Zittau-CHDC Đức chuyên ngành Kinh tế Năng lượng năm 1974 và được phong học hàm Phó giáo sư từ năm 1984.

      Ông là một trong những người tham gia giảng dạy tại Bộ môn Kinh tế Năng lượng từ những ngày đầu thành lập. Ông đã kinh qua các vị trí Chủ nhiệm Bộ môn, Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Năng lượng, Đảng uỷ viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Giảng viên thỉnh giảng bậc Đại học và Cao học tại nhiều trường khác về lĩnh vực Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Năng lượng và cũng đã có thời gian làm chuyên gia giáo dục tại Angiêri.

      Trong suốt quá trình cống hiến cho sự thành công và phát triển của Viện Kinh tế và Quản lý, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, ông đã hướng dẫn thành công 6 Tiến sỹ Kinh tế, nhiều Thạc sĩ, Kỹ sư và Cử nhân Kinh tế và Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội và nhiều trường Đại học khác.

      PGS.TS Nguyễn Minh Duệ đã Chủ trì và bảo vệ thành công 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, 01 đề tài cấp Bộ về Năng lượng và tham gia tư vấn thẩm định nhiều dự án đầu tư thuộc lĩnh vực Năng lượng. Ông là tác giả của nhiều giáo trình, sách tham khảo, tài liệu giảng dạy và nhiều bài nghiên cứu đăng trên các tạp chí chuyên ngành và hội thảo khoa học trong và ngoài nước.

      Từ ngày nghỉ hưu tới nay, ông vẫn tham gia hướng dẫn NCS và đào tạo học viên cao học. Hiện nay, ông là Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Hội Khoa học Kinh tế Việt nam và Uỷ viên thường trực Hiệp hội Năng lượng Việt nam.

  Thông tin liên hệ: PGS.TS. Nguyễn Minh Duệ: Điện thoại: 091.355.0564   Email: nmdue@yahoo.com

 

© SEM