Nguyễn Quốc Trường

      Ông Nguyễn Quốc Trường sinh ngày 28 tháng 06 năm 1956, học vị Kỹ sư điện và Kỹ sư Kinh tế, chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ông Trường hiện là Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong.

     Sau khi tốt nghiệp Kỹ sư điện Trường ĐHBK Hà Nội, ông về công tác tại công ty Nhựa Tiền Phong với vai trò là  phó quản đốc phân xưởng điện. Trong quá trình làm việc, ông nhận ra rằng để có thể thực hiện tốt và khoa học công tác quản lý, rất cần có những kiến thức cơ bản về kinh tế.

     Năm 2003, Ông tham gia khóa học bằng 2 ngành Quản trị kinh doanh của Khoa Kinh tế và Quản lý (tiền thân của Viện Kinh tế và Quản lý). Sau khi tốt nghiệp năm 2005, ông được cử làm Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh của công ty. Năm 2009, ông làm Phó Tổng Giám đốc thường trực. Năm 2013, ông được đề cử làm Tổng Giám đốc Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền Phong.

     Phát biểu về những ấn tượng đọng lại sau khi hoàn thành khóa học bằng 2 Quản trị kinh doanh của Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường ĐHBK Hà Nội, ông cho biết: “Tôi rất ấn tượng về những kiến thức và hiểu biết của các giảng viên của Khoa, đặc biệt là những bài giảng môn Khoa học quản lý của thầy Nguyễn Quang Chương, Viện phó Viện KT&QL. Nếu được biết trước học như này, tôi phải đi học từ sớm để có thể tích lũy được những bài học quý giá của các thầy”.

 

© SEM