Nguyễn Quyết Thắng

 

     Nguyễn Quyết Thắng (sinh năm 1964) là cựu sinh viên Khóa 26 của Khoa Kỹ sư Kinh tế (nay là Viện Kinh tế và Quản lý) Trường ĐHBK Hà Nội.

      Hiện nay, ông là Phó giám đốc công ty-Trưởng Văn phòng phía Nam của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hàng không (AEC- AIPORT ENGINEERING  CONSULTANCY AND SERVICES JOINT STOCK COMPANY).

      Nghĩ về Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, ông Thắng nói „Trường và Khoa KSKT là nơi tôi học tập trong giai đoạn đẹp nhất của tuổi trẻ. Thời gian học trong Khoa tình cảm của thầy cô, các anh chị, các bạn sinh viên rất đầm ấm và thân thiện. Nhà trường, Khoa, các Thầy Cô đã giúp đỡ nhiều trong việc hướng dẫn cách tiếp cận tri thức và cách sống cho tôi.

 

© SEM