Nguyễn Thanh Hà

      Ông Nguyễn Thanh Hà sinh năm 1969 là cựu sinh viên Khóa 31, tốt nghiệp năm 1991 tại Khoa Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (nay là Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội).

     Sau khi tốt nghiệp, ông Hà về làm tại Ban kinh doanh, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội đến năm 2010, từ năm 2010 đến nay là Phó giám đốc Công ty Điện lực Tây Hồ.

 

© SEM