Nguyễn Thị Dự

      Bà Nguyễn Thị Dự sinh năm 1969 là cựu sinh viên Khóa 31, tốt nghiệp năm 1991 tại Khoa Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (nay là Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội).

  Sau khi tốt nghiệp, bà Dự về làm tại BELGIAN CHOCOLATE JSC. từ năm 2000 đến nay. Chức vụ hiện nay là Tổng giám đốc BELGIAN CHOCOLATE JSC.

 

© SEM