Nguyễn Thị Ngọc Mai

      Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai sinh năm 1974, là cựu sinh viên ngành Kinh tế năng lượng, Khoa Kinh tế và Quản lý – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (nay là Viện Kinh tế và Quản lý – Trường ĐHBK Hà Nội). Bà Mai hiện là Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình.

     Sau khi tốt nghiệp đại học năm 1995, từ năm 1998-1999 bà Mai tiếp tục học và nhận bằng Thạc sĩ của Học Viện Công Nghệ Châu Á (AIT), Khoa Kinh tế Năng lượng và Chính sách, Bangkok, Thái lan; tiếp đó bà Mai học và nhận bằng tiến sĩ của Trường Đại học Kwansei Gakuin, Kobe, Nhật bản, niên khóa 2004-2007.

     Về quá trình công tác, sau khi nhận bằng kỹ sư Kinh tế năng lượng, bà Mai về làm Nghiên cứu viên của Viện Năng lượng, Phòng Kinh tế Năng lượng từ năm 1995-2001; làm Chuyên viên tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt nam, Ban Tài chính Kế toán từ năm 2001-2007; và làm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình từ năm 2007 đến nay.

     Phát biểu về Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường ĐHBK Hà Nội, bà cho biết: “Học tập tại Khoa Kinh tế & Quản lý Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội mang đến cho các sinh viên một cơ hội rất quý. Đó là sự tiếp cận các kiến thức quản lý kinh tế trên một nền tảng logic vững chắc và sự am hiểu tường tận về ngành nghề kỹ thuật. Đây là hành trang quý giá cho quá trình công tác cũng như nghiên cứu học tập. Tôi mong rằng Viện luôn luôn duy trì và phát triển được sự khác biệt và cũng là thế mạnh này.“

 

© SEM