Nguyễn Trần Toàn

     Ông Nguyễn Trần Toàn sinh năm 1964 là cựu sinh viên ngành Quản trị kinh doanh. Ông tốt nghiệp và nhận Bằng Kỹ sư kinh tế Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp năm 2003 tại Khoa Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (nay là Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội).

     Trước khi theo học chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp, ông Toàn đã học và nhận bằng Kỹ sư chuyên ngành Khai thác máy tàu biển của Trường Đại học Hàng Hải, niên khóa 1982 – 1987. Về quá trình công tác, ông Toàn có 5 năm làm việc tại Công ty Vận tải Biển Hải Phòng (1988 – 1993); 4 năm làm việc tại Xí nghiệp Tàu dịch vụ Dầu khí, PTSC với chức vụ Máy trưởng, Trưởng Phòng Kỹ thuật Vật tư (1993 – 2001).

     Từ tháng 6/2001 đến 3/2007 ông  làm việc tại Xí nghiệp Dịch vụ Cơ khí Hàng hải, PTSC với các chức danh lần lượt là: Phó Giám đốc; Phó Giám đốc phụ trách; Giám đốc; Tháng 4-11/2007 ông giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải, PTSC. Từ tháng 12/2007 đến nay, ông giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam; đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC; Ngoài ra, ông còn là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa từ 1/2014 đến nay.

      Nghĩ về Viện Kinh tế và Quản lý và Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, ông viết:

     Trong những năm được đào tạo tại Khoa Kinh tế và Quản lý - tiền thân của Viện Kinh tế và Quản lý ĐHBK Hà Nội, tôi đã được các Thầy, Cô trang bị cho những kiến thức về quản trị doanh nghiệp theo hướng vừa bao quát các lĩnh vực trong nền kinh tế vừa thực tiễn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp Việt Nam. Đội ngũ thế hệ các thầy cô giáo đã tiếp nối truyền thống coi trọng chất lượng đào tạo, khơi dậy và phát huy tiềm năng sáng tạo của người học trong việc ứng dụng các lý thuyết kinh tế vào thực tế sản xuất. Do đó, các thế hệ sinh viên tốt nghiệp của Viện luôn được đánh giá cao về năng lực, đáp ứng tốt nhu cầu của Doanh nghiệp và xã hội để trở thành những nhà quản lý kinh tế giỏi góp phần xây dựng đất nước. Bên cạnh đó, Viện cũng đã đạt được những thành tựu quan trọng trong các lĩnh vực: nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, phục vụ sản xuất kinh doanh và hợp tác quốc tế. Đây là minh chứng khẳng định cho định hướng đào tạo đúng đắn của Viện trong 50 năm xây dựng và phát triển, góp phần khẳng định vị thế vững mạnh của Viện đối với Trường ĐHBK Hà Nội và với nền giáo dục Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ trong các năm qua.

     Còn về Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội: Với bề dày truyền thống gần 60 năm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã luôn khẳng định vai trò là cánh chim đầu đàn trong nền giáo dục Việt Nam, trong các các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và dịch vụ, góp phần đắc lực vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước.

     Tôi cảm thấy thật tự hào đã từng được đào tạo trong môi trường giàu truyền thống như Đại học Bách Khoa Hà Nội. Điểm nổi bật tôi nhận thấy trong quá trình học tập tại đây là việc chú trọng phương pháp nghiên cứu các vấn đề kinh tế theo hướng tư duy logic, đội ngũ giảng viên dày dặn kinh nghiệm và luôn đề cao việc ứng dụng kiến thức được giảng dạy vào thực tế. Do đó, đội ngũ sinh viên đã tốt nghiệp và bản thân tôi đã được trang bị một nền tảng tư duy kinh tế hết sức khoa học, có khả năng đáp ứng yêu cầu của nhiều vị trí công việc và điều này là tiền đề quan trọng để các thế hệ sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội đã và đang đảm nhận nhiều trọng trách quản lý kinh tế trong xã hội. 

     Trên con đường phát triển của Viện, hy vọng Viện Kinh tế và Quản lý cũng như Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội sẽ luôn có những định hướng đào tạo đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của đất nước trong xu thế hội nhập toàn cầu.

 

© SEM