Phạm Lê Phú

      Ông Phạm Lê Phú (sinh năm 1972) là cựu sinh viên Khóa 34 Khoa Kỹ sư Kinh tế (nay là Viện Kinh tế và Quản lý) Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

      Hiện nay, ông Phạm Lê Phú là Giám đốc kiêm Bí thư Đảng ủy Công ty Truyền tải Điện 1, thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

      Các hình thức khen thưởng đã được công nhận

·         2009: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương

·         2011: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương; Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

·         2012: Bằng khen của Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam

·         2013: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương; 02 Bằng khen của Công đoàn Điện lực Việt Nam

·         2013: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

·         2014: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, số 1082/QĐ-TTg ngày 7/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

 

© SEM