Phạm Quang Tùng

     Ông Phạm Quang Tùng sinh năm 1971 là cựu sinh viên Khóa 34 của Khoa Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (nay là Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội).

     Ông Tùng hiện đang là Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), đồng thời kiêm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC); Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife; Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Tài chính BIDV Myanmar (BMF).

     Về quá trình công tác, ông Tùng đã làm qua các vị trí: (1994-1996) Trưởng phòng Công ty TNHH Thành Tâm, Công ty TNHH Đức Tùng; (1996-2002) Cán bộ, Trưởng phòng Phòng Thẩm định Ngân hàng BIDV; (2003-2005) Trưởng phòng, Phó Giám đốc Ban Tín dụng Ngân hàng BIDV; Phó Giám đốc Sở Giao dịch 1 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Bảo hiểm Việt Úc (BIDV-QBE) năm 2005; (2006-2010) Giám đốc, Tổng Giám đốc Công ty Bảo hiểm Ngân hàng BIDV; (2010-nay) Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng BIDV.

 

© SEM