Trần Thị Thanh Hồng

      Bà Trần Thị Thanh Hồng sinh năm 1959 là cựu sinh viên Khoa Kinh tế và Quản lý (nay là Viện Kinh tế và Quản lý) Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Bà Hồng tốt nghiệp Cao học ngành Quản trị kinh doanh tại Khoa năm 1999, sau đó tiếp tục làm NCS tại Khoa và nhận bằng Tiến sĩ năm 2004.

     Sau khi tốt nghiệp, Bà Hồng về làm tại Ban Kinh tế Trung ương với chức vụ Phó vụ trưởng từ năm 2005-2007; Từ năm 2007-2012 Bà làm tại Văn phòng Trung Ương với chức vụ Phó vụ trưởng, Hàm vụ trưởng; Từ năm 2012 Bà lại quay lại làm việc cho Ban Kinh tế Trung ương với vị trí Hàm Vụ trưởng Vụ Công nghiệp cho đến lúc nghỉ chế độ vào cuối năm 2014.

Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt chúc mừng Bà Trần Thị Thanh Hồng - Hàm Vụ trưởng Vụ Công nghiệp hoàn thành nhiệm vụ.

 

© SEM