Trương Huy Hoàng

      Ông Trương Huy Hoàng sinh năm 1970, là cựu sinh viên ngành Kinh tế năng lượng, Khoa Kinh tế và Quản lý – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (nay là Viện Kinh tế và Quản lý – Trường ĐHBK Hà Nội). Ông Hoàng tốt nghiệp đại học năm 1991 và hiện là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện Lực.

     Sau khi tốt nghiệp đại học năm 1991, từ năm 1992-2004 ông Hoàng được giữ lại Trường làm giảng viên tại Khoa Kinh tế và Quản lý. Từ năm 2004 đến nay ông Hoàng chuyển công tác qua Trường Đại học Điện Lực và lần lượt giữ các chức vụ: P. Trưởng phòng NCKH&HTQT từ 2004-2005; Trưởng Khoa QLNL từ 2005-2007; Phó Hiệu trưởng từ 2007 đến nay.

 

© SEM