Trang chủ
Đào tạo
THÔNG TIN CHUNG
Lịch sử hình thành và phát triển

Lịch sử hình thành và phát triển

Viện Kinh tế và Quản lý, tiền thân là Khoa Kỹ sư kinh tế trực thuộc Trường Đại học Bách khoa Hà Nội được thành lập vào tháng 1 năm 1965 theo Quyết định số 56/1965/QĐ ngày 29 tháng 1 năm 1965 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo). Khoa Kỹ sư kinh tế được tổ chức với 7 bộ môn: bộ môn Kinh tế và tổ chức Cơ khí, bộ môn Kinh tế Năng lượng, bộ môn Kinh tế và tổ chức Hóa, bộ môn Kinh tế và tổ chức Luyện kim, bộ môn Kinh tế và tổ chức Xây dựng, bộ môn Kinh tế và tổ chức Mỏ, và bộ môn Kinh tế cơ sở. Nhiệm vụ của Khoa lúc bấy giờ là đào tạo sinh viên hệ chính quy, chuyên tu và tại chức thuộc 6 chuyên ngành nói trên, ngoài ra còn giảng dạy các môn Kinh tế và quản lý sản xuất, hướng dẫn và chấm đồ án cho các sinh viên chuyên ngành kỹ thuật của trường. Cuối năm 1966, Khoa chỉ còn 5 bộ môn đào tạo 4 chuyên ngành chính, do hai bộ môn Kinh tế và tổ chức Mỏ và Kinh tế tổ chức Xây dựng được chuyển về hai trường đại học mới mở, Đại học Mỏ địa chất và Đại học Xây dựng.

Năm 1978 – 1994, do thay đổi cơ chế tổ chức của Trường từ 3 cấp về 2 cấp; Khoa Kỹ sư Kinh tế được chia thành 2 khoa: (1) Khoa Kinh tế Cơ khí và (2) Khoa Kinh tế Năng lượng, Hóa và Luyện kim. Từ năm 1994, Khoa được Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức được giao nhiệm vụ đào tạo Thạc sỹ và đồng thời cho phép mở thêm chuyên ngành Quản trị Kinh doanh.

Năm 1995, cơ cấu tổ chức của Trường chuyển về 3 cấp; hai Khoa kinh tế nói trên được sáp nhập và đổi tên thành Khoa Kinh tế và Quản lý. Cùng với việc sáp nhập và đổi tên, mục tiêu, chức năng, và nhiệm vụ của Khoa. Năm 1996, thực hiện chủ trương của Ban Giám hiệu nhà trường, Khoa lại tiến hành đổi mới cơ cấu một lần nữa cho phù hợp với tình hình thực tiễn của xã hội, nhiều chuyên ngành không còn phù hợp đã được ngừng đào tạo và thêm một số chuyên ngành mới. Hai bộ môn mới được thành lập là Bộ môn Kinh tế học và Bộ môn Quản trị Kinh doanh, nâng tổng số chuyên ngành đào tạo chính quy lên 7 chuyên ngành: Kinh tế Cơ khí, Kinh tế Năng lượng, Kinh tế Hóa – Thực phẩm, Kinh tế Hàng không, Quản trị doanh nghiệp, Tài chính Doanh nghiệp và Marketing. Trong thời gian này, Khoa có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển toàn diện năng lực của Khoa, cải thiện chất lượng đào tạo, đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất. Việc nghiên cứu khoa học và hợp tác của Khoa cũng được mở rộng, giúp Khoa có thêm nhiều điều kiện về cơ sở vật chất và nâng cao trình độ giảng viên cùng với việc từng bước chuyển đổi chương trình để hội nhập với đào tạo quốc tế. Trong thời gian này, Khoa liên tục mở rộng mạng lưới đào tạo của mình ra các địa bàn ngoài Hà Nội như Vũng Tàu, Quảng Ninh, Hải Phòng, Quy Nhơn…. Nhiều dự án quốc tế cũng được Khoa tiếp nhận và quản lý một cách có hiệu quả giúp nâng cao chất lượng đào tạo cũng như vị thế của Khoa trong trường và trong xã hội.

Từ năm 2001, trước quy mô ngày càng mở rộng của Khoa, Khoa Kinh tế và Quản lý chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực của mình bằng việc tuyển dụng thêm nhiều cán bộ trẻ có năng lực và trình độ cao, tâm huyết với nghề. Đội ngũ giảng viên trẻ này được sự giúp đỡ và chia sẻ tận tình của các lớp thầy cô đi trước, đang ngày càng phát triển cùng với sự năng động và sáng tạo đã thực sự tạo một luồng khí mới, động lực mới cho một tương lai phát triển rực rỡ của Viện.

Đến năm 2003, trước nhu cầu của xã hội và chiến lược lâu dài của trường, Khoa Kinh tế và Quản lý một lần nữa mở rộng ngành nghề và cơ cấu tổ chức của mình bằng việc ra đời hai bộ môn mới, Bộ môn Tài chính-kế toán và Bộ môn Quản lý Công nghiệp. Việc ra đời hai bộ môn mới này chứng tỏ sự quyết tâm theo đuổi chiến lược chung của toàn trường là: Phát triển Trường Đại học Bách khoa trở thành trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực.

Năm 2011, nhằm tạo cơ hội cho Khoa Kinh tế và Quản lý đáp ứng nhu cầu đào tạo mở rộng và linh hoạt trong thiết kế các chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu xã hội, Trường ĐHBK Hà Nội đã chấp nhận cho Khoa chuyển thành Viện Kinh tế và Quản lý. Cuối năm 2012 Trường đã ra quyết định thành lập thêm Bộ môn Khoa học Quản lý và Luật và Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý, trực thuộc Viện Kinh tế và Quản lý, đưa quy mô của Viện thành 6 Bộ môn và 1 Trung tâm.

 

© SEM