Trang chủ
BÁCH KHOA OPENDAY
Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ

VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Địa chỉ:

Phòng 301-305 Nhà C9, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội; Số 1 Đại Cồ Việt, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3869 2304

Fax: (84-4) 3869 2304

Email: sem@hust.edu.vn

Website: http://sem.hust.edu.vn

© SEM