Thông báo


08-08-2022

DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - KỲ 20213


04-08-2022

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH TOÀN THỜI GIAN INTERNSHIP


25-04-2022

DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - KỲ 20212


26-03-2022

Phân công hướng dẫn THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KỲ 2021.2

1. Ngành Quản trị Kinh doanh (CT đào tạo chuẩn) 2. Ngành QTKD - VUW


16-03-2022

Monash Webinar Series

Viện Kinh tế và Quản lý, Đại học Bách Khoa Hà Nội được Đại học Monash (Australia) (Top 60 global university ranking) công nhận và chuyển tiếp theo hình thức 2,5 năm + 1, 5 năm cho 3 chương trình dành cho sinh viên đại học chính quy ngành


15-03-2022

2022.INTERNSHIP. KHẢO SÁT THÔNG TIN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ

Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thông báo đến các em sinh viên kế hoạch dự kiến tổ chức chương trình thực tập Internship tiếp theo như sau:


Tài liệu


Quy định


Mẫu đơn cho sinh viên


Đề cương môn học


Cố vấn học tập


Đang cập nhật...
Hộp thư phản ánh


Cám ơn bạn đã gửi phản hồi đến viện Kinh tế và Quản lý, chúng tôi sẽ liên hệ sớm nhất có thể!