Tuyển sinh

Khối ngành kinh tế và quản lý

CÁC CHƯƠNG TRÌNH, MÃ XÉT TUYỂN VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

 1. 5 chương trình chuẩn

  1. EM1
   Kinh tế Công nghiệp
   Chỉ tiêu: 40

  2. EM2
   Quản lý Công nghiệp
   Chỉ tiêu: 80

  3. EM3
   Quản trị Kinh doanh
   Chỉ tiêu: 100

  4. EM4
   Kế toán
   Chỉ tiêu: 70

  5. EM5
   Tài chính Ngân hàng
   Chỉ tiêu: 60


  6. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
   - Xét tuyển tài năng
   - Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021
   - Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá tư duy (Xét tuyển riêng)

 2. 2 chương trình Elitech

  1. EM-E14
   Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
   Chỉ tiêu: 80

  2. EM-E13
   Phân tích kinh doanh
   Chỉ tiêu: 60

  3. SỰ KHÁC BIỆT KHI THEO HỌC CÁC CHƯƠNG
   TRÌNH
   KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ TẠI TRƯỜNG ĐH BKHN

  4. - Môi trường học tập hiện đại, có sự gắn kết giữa kinh tế - quản lý với kỹ thuật - công nghệ.
   - Cơ hội thực tập và việc làm ngay trong quá trình học.
   - Nhiều cơ hội trong trao đổi học tập và nghiên cứu tại nước ngoài.
   - Cơ hội học tập tích hợp và liên thông ở các bậc cao hơn.
   - Cơ hội làm việc phong phú từ các ngành công nghiệp cho tới các tổ chức dịch vụ, tài chính, ngân hàng.


Đối với chương trình Elitech (Phân tích kinh doanh - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) điều kiện ngoại ngữ đầu vào là > = 4.5 IELTS. Trong trường hợp thí sinh chưa đạt điều kiện tiếng Anh, Trường ĐHBK Hà Nội sẽ tổ chức học tiếng Anh tăng cường ngay sau khi nhập học.
Chương trình tuyển sinh của Đại học Bách Khoa Hà Nội: