Tuyển sinh

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Viện Kinh tế và Quản lý

CÁC CHƯƠNG TRÌNH, MÃ XÉT TUYỂN VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

5 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
2 CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

EM1
Quản lý năng lượng
Chỉ tiêu: 60


EM2
Quản lý Công nghiệp
Chỉ tiêu: 80


EM3
Quản trị Kinh doanh
Chỉ tiêu: 100


EM4
Kế toán
Chỉ tiêu: 80


EM5
Tài chính Ngân hàng
Chỉ tiêu: 60
PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

- Phương thức xét tuyển tài năng (XTTN)
- Phương thức xét tuyển dựa theo kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy (ĐGTD)
- Phương thức xét tuyển dựa theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023 (THPT)

EM - E14
Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng
Chỉ tiêu: 120


EM - E13
Phân tích Kinh doanh
Chỉ tiêu: 100


SỰ KHÁC BIỆT KHI THEO HỌC CÁC CHƯƠNG TRÌNH KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ TẠI ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

- Môi trường học tập hiện đại, có sự gắn kết giữa kinh tế - quản lý với kỹ thuật - công nghệ.

- Cơ hội thực tập và việc làm ngay trong quá trình học.

- Nhiều cơ hội trao đổi học tập và nghiên cứu tại nước ngoài.

- Cơ hội học tập tích hợp và liên thông ở các bậc học cao hơn.

- Cơ hội làm việc phong phú từ các ngành công nghiệp cho tới các tổ chức dịch vụ, tài chính, ngân hàng.


Đối với chương trình Elitech (Phân tích kinh doanh - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) ngoài các điều kiện cần thiết (theo các phương thức tuyển sinh), thí sinh cần có một trong những điều kiện tiếng Anh như sau:
- Chứng chỉ tiếng Anh VSTEP trình độ B1 trở lên, IELTS (academic) 5.0 trở lên hoặc tương đương;
- Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 môn tiếng Anh đạt yêu cầu của ĐHBK Hà Nội.
Trong trường hợp thí sinh chưa đạt điều kiện tiếng Anh, Đại học Bách Khoa Hà Nội sẽ tổ chức học tiếng Anh tăng cường ngay sau khi nhập học.


Chương trình tuyển sinh của Đại học Bách Khoa Hà Nội: