Tuyển sinh

KHỐI NGÀNH Kinh tế và Quản lý

CÁC CHƯƠNG TRÌNH, MÃ XÉT TUYỂN VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

5 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
2 CHƯƠNG TRÌNH ELITECH

EM1
Kinh tế Công nghiệp
Chỉ tiêu: 40


EM2
Quản lý Công nghiệp
Chỉ tiêu: 80


EM3
Quản trị Kinh doanh
Chỉ tiêu: 100


EM4
Kế toán
Chỉ tiêu: 70


EM5
Tài chính Ngân hàng
Chỉ tiêu: 60
PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

- Xét tuyển tài năng
- Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021
- Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá tư duy (Xét tuyển riêng)

EM - E14
Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng
Chỉ tiêu: 80


EM - E13
Phân tích Kinh doanh
Chỉ tiêu: 60


SỰ KHÁC BIỆT KHI THEO HỌC CÁC CHƯƠNG TRÌNH
KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ TẠI TRƯỜNG ĐH BKHN


- Môi trường học tập hiện đại, có sự gắn kết giữa kinh tế - quản lý với kỹ thuật - công nghệ.

- Cơ hội thực tập và việc làm ngay trong quá trình học.

- Nhiều cơ hội trao đổi học tập và nghiên cứu tại nước ngoài.

- Cơ hội học tập tích hợp và liên thông ở các bậc học cao hơn.

- Cơ hội làm việc phong phú từ các ngành công nghiệp cho tới các tổ chức dịch vụ, tài chính, ngân hàng.

Đối với chương trình Elitech (Phân tích kinh doanh - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) điều kiện ngoại ngữ đầu vào là > = 5.5 IELTS. Trong trường hợp thí sinh chưa đạt điều kiện tiếng Anh, Trường ĐHBK Hà Nội sẽ tổ chức học tiếng Anh tăng cường ngay sau khi nhập học.


Chương trình tuyển sinh của Đại học Bách Khoa Hà Nội: