TIN TỨC - SỰ KIỆN
09-04-2021

Tuyển sinh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Để được tư vấn về các vấn đề liên quan đến tuyển sinh, mời các em học sinh và quý vị phụ huynh đến dự Ngày hội tư vấn tuyển sinh -


09-04-2021

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sự kiện tuyển sinh 2021

Để được tư vấn về các vấn đề liên quan đến tuyển sinh, mời các em học sinh và quý vị phụ huynh đến dự Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội - Hanoi University of Science and Technology.