Giảng viên
ThS. Nguyễn Tài Vượng

ThS. Nguyễn Tài Vượng

Phó trưởng Bộ môn Kinh tế học

Tốt nghiệp Thạc sĩ tại Thái Lan

Môn Giảng dạy:

  • EM1100 – Kinh tế học vi mô đại cương
  • EM1110-Kinh tế học vĩ mô đại cương
  • EM2120-Toán ứng dụng trong kinh doanh và thương mại
  • EM3140 Kinh tế học quốc tế
  • EM2131 Kinh tế và quản lý công nghiệp

Cơ sở dữ liệu học thuật:

Định hướng nghiên cứu:

  • Kinh tế quốc tế/International Economics
  • Kinh tế số/Digital Economy