Giảng viên
TS. Nguyễn Hoàng Lan

TS. Nguyễn Hoàng Lan

Giảng viên

Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Đại học Bách khoa Hà Nội

Môn Giảng dạy:

 • Phân tích và quản lý dự án năng lượng
 • Nhập môn Kinh tế công nghiệp
 • Academic Writing and Presentation
 • Quản lý sử dụng năng lượng
 • Kinh tế đầu tư
 • Quản trị dự án
 • Anh văn chuyên ngành KTNL
 • Quy hoạch phát triển năng lượng
 • Các chương trình và dự án công
 • Khoá luận tốt nghiệp
 • Thực tập tốt nghiệp

Cơ sở dữ liệu học thuật:

Định hướng nghiên cứu:

 • Năng lượng xanh
 • Năng lượng tái tạo
 • Quy hoạch năng lượng
 • Tăng trưởng xanh
 • Phát triển bền vững
 • Mô hình hóa