Trang chủ
Trang cá nhân
Nguyễn Danh Nguyên
User profile picture

GVC TS. Nguyễn Danh Nguyên
Viện trưởng
Bộ môn Quản lý công nghiệp

Địa chỉ nơi làm việc

C9-302


Email

nguyen.nguyendanh@hust.edu.vn
nguyen8998@gmail.com


Tel

04-38683661


Website

https://sites.google.com/a/sem.hut.edu.vn/nguyennd/


Các môn giảng dạy Quản trị nguồn nhân lực

Quản trị tác nghiệp

Quản lý nhà nước về kinh tế
Hướng nghiên cứu

Không có


Công trình nghiên cứu đã công bố


Sách đã xuất bản


Thông tin khác

Không có

Thư mục (392)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM