Trang chủ
Trang cá nhân
Trần Thị Hương
User profile picture

GV TS. Trần Thị Hương
Phó trưởng BM
Bộ môn Quản trị kinh doanh

Địa chỉ nơi làm việc

C9-208


Email

huong.tranthi@hust.edu.vn
huongqtkd@gmail.com


Tel

04-38692301


Website

https://sites.google.com/site/tranhuong238/


Các môn giảng dạy
Hướng nghiên cứu

Không có


Công trình nghiên cứu đã công bố


Sách đã xuất bản


Thông tin khác

Không có

Thư mục (421)

.. Trở lại

Tài liệu

Tên file Kích cỡ Ngày tạo

© SEM