Thông báo lịch nộp khóa luận & bảo vệ tốt nghiệp kỳ 20202

Ngày đăng:
20-06-2021

Theo yêu cầu của Phòng Đào tạo, việc nộp và bảo vệ KLTN kỳ 20202 được thực hiện theo kế hoạch như sau:
- Sinh viên nộp KLTN (file mềm) lên trang Teams_KTQL.KLTN.20202/[Ngành đào tạo] trước 24:00 ngày 28/6/2021
- Để truy cập vào Teams, sinh viên sử dụng code: các em liên hệ với GVHD để biết cụ thể
- File mềm (file pdf, trình bày theo đúng hướng dẫn của Viện, có thể xem trên teams_Viện Kinh tế và Quản lý)
- Tên file đặt theo mẫu sau: [Tên chương trình đào tạo].20202.[Mã số SV].[Họ và tên SV].[Từ khóa liên quan đến đề tài]
Ví dụ: Sinh viên Dương Nguyễn Việt Hà, mã số SV 20128975 thuộc CTĐT Logistics - Quản lý chuỗi cung ứng, làm đề tài về Quản trị hoạt động Logistics tại công ty ABC ==> Tên đề tài: "EM-NU.20202.20128975.Duong Nguyen Viet Ha.Logistics tại Công ty ABC.pdf"
- Bản cứng nộp sau buổi bảo vệ về Viện để lưu hồ sơ (Cô Nga)
- Thời gian bảo vệ tốt nghiệp: Dự kiến từ 12-16/7/2021
- Đối với sinh viên chuẩn bị thi chứng chỉ tiếng Anh theo yêu cầu của trường: Nộp bản sao chứng chỉ tiếng Anh (bản mềm) về Viện trước ngày 8/7/2021.
- Trường hợp sinh viên ở trong vùng dịch, chưa hoàn thành KLTN, đăng ký trước ngày 25/6/2021 trên Tab ngành đào tạo tương ứng thuộc file Excel tại Teams_KTQL.KLTN.20202/General --> Excel (liên hệ với GVHD để đăng ký). Sinh viên ghi rõ đang ở vùng dịch nào (VD: Bắc Giang,..)
Trân trọng,