Đăng ký KHTN và Giáo viên hướng dẫn kỳ 20211

Ngày đăng:
27-08-2021

(Thông tin Sinh viên)

Các bạn sinh viên có nguyện vọng đăng ký KLTN và GVHD kỳ 20211, hãy điền thông tin vào link sau: https://docs.google.com/spreadsheets/d/11nZ1WlmWbNnEgKYDzEg6UNpASHzNPAZ1eGuwaEch2fI/edit?fbclid=IwAR13eVFCLw4BLeVyegQCRXC8bgAYHcnWDeX9y12RiwFx0HerGtpazg9463g#gid=1376625722