Tuyển sinh Đại học

Chương trình Chuẩn

EM1 Quản lý năng lượng

EM2 Quản lý công nghiệp

EM3 Quản trị kinh doanh

EM4 Kế toán

EM5 Tài chính - Ngân hàng

Chương trình Liên kết

Troy - BA

Chương trình Tiên tiến

EM-E13 Phân tích kinh doanh

EM-E14 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Chương trình Chuyển tiếp

HUST - Monash University

HUST - Griffith University

HUST - University of Hertfordshire

Sự khác biệt khi theo học SEM

Những giá trị khi theo học SEM

Môi trường học tập hiện đại, có sự gắn kết giữa kinh tế - quản lý với kỹ thuật - công nghệ.
Cơ hội thực tập và việc làm ngay trong quá trình học.
Nhiều cơ hội trao đổi học tập và nghiên cứu tại nước ngoài.
Cơ hội học tập tích hợp và liên thông ở các bậc học cao hơn.
Cơ hội làm việc phong phú từ các ngành công nghiệp cho tới các tổ chức dịch vụ, tài chính, ngân hàng.

Phương thức tuyển sinh

Để tham khảo thông tin chi tiết về tuyển sinh, vui lòng bấm nút dưới đây