Trang chủ
Tin tức - Sự kiện
Tin tức - Sự kiện

Tin tức - Sự kiện

Thông tin cho sinh viên chính quy 20/04/2016
Thông báo về Giải thưởng Honda Y-E-S năm học 2013-2014

Căn cứ theo nội dung thông báo của Ủy ban Giải thưởng Honda Y-E-S, trong năm học 2013 – 2014, Giải thưởng Honda Y-E-S sẽ tiếp tục được triển khai tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Đối tượng để tham gia xét học bổng là sinh viên hai năm cuối hoặc sinh v... Chi tiết →

Thông tin cho sinh viên chính quy 20/04/2016
Thông báo về việc triển khai thực hiện công tác Sĩ quan dự bị năm 2014

Theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu về công tác Sĩ quan dự bị năm 2014. Đề nghị tất cả NAM sinh viên đang làm ĐATN hoặc KLTN trong học kỳ 20132 tập trung tại Hội trường C2 vào lúc 8h00 ngày Thứ 2 (28/04/2014) để nghe tuyên truyền về Công tác Sĩ quan dự bị năm ... Chi tiết →

Thông tin cho sinh viên chính quy 20/04/2016
Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đại học

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đại học... Chi tiết →

Tin tức - Sự kiện

© SEM