Previous
Next
Previous
Next

Sự kiện nổi bật

Chương trình đào tạo

Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo trong khoa học công nghệ, phù hợp với mục tiêu phát triển.

Đào tạo Đại học

  • Định hướng ứng dụng: phù hợp với người học đang hoặc có nguyện vọng làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị kinh tế; Định hướng này gồm Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Quản lý kinh tế
  • Định hướng nghiên cứu: phù hợp với người học đang hoặc có nguyện vọng làm việc ở các vị trí nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn, hoạch định chính sách hoặc nghiên cứu phát triển với định hướng ứng dụng; Định hướng này gồm Chương trình Thạc sĩ Kinh tế học, Quản trị kinh doanh và Quản lý công nghiệp

Đào tạo sau đại học

Người học theo các chương trình trên đều có cơ hội nhận song bằng (với các trường Đại học hàng đầu như Monash – Úc, Griffith – Úc, Leipzig – Đức, Herforshire – Anh, George Mason – Mỹ, IPAG – Pháp) và cơ hội trao đổi sinh viên tại các quốc gia khác nhau với các chương trình học bổng của ĐHBK Hà Nội.

Nghiên cứu

ĐHBK Hà Nội mang đến cơ hội và những lựa chọn linh hoạt hơn cho người học. Để tùy mục đích và định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Giảng viên và lĩnh vực nghiên cứu

Định hướng ứng dụng: phù hợp với người học đang hoặc có nguyện vọng làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị kinh tế; Định hướng này gồm Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Quản lý kinh tế

Hội thảo và Seminar

Người học theo các chương trình trên đều có cơ hội nhận song bằng (với các trường Đại học hàng đầu như Monash – Úc, Griffith – Úc, Leipzig – Đức, Herforshire – Anh, George Mason – Mỹ, IPAG – Pháp) và cơ hội trao đổi sinh viên tại các quốc gia khác nhau với các chương trình học bổng của ĐHBK Hà Nội.

Lưu bút