Trang chủ
Tin tức - Sự kiện
Tin tức - Sự kiện

Tin tức - Sự kiện

Thông tin khoa học 09/08/2017
ĐỊA CHỈ TRA CỨU DANH SÁCH CÁC TẠP CHÍ QUỐC TẾ THUỘC DANH MỤC ISI

Viện Kinh tế & Quản lý xin giới thiệu địa chỉ tra cứu danh sách các tạp chí Quốc tế thuộc danh mục ISI (với các nhóm SCI, SCIE, SSCI và AHCI) và danh mục Scopus để các bộ môn, cán bộ, giảng viên tham khảo, lựa chọn gửi công bố khoa học... Chi tiết →

Thông tin cho sinh viên chính quy 28/07/2017
THÔNG BÁO MỞ LỚP TTTN & KLTN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017- 2018

Viện KT&QL đã mở lớp TTTN & KLTN cho 4 nhóm ngành QTKD, KTCN, QLCN, Kế Toán và lớp Đồ án ứng dụng vào kinh doanh... Chi tiết →

Thông tin cho Nghiên cứu sinh 26/07/2017
Thông tin cho học viên cao học 10/07/2017
THÔNG TIN HỮU ÍCH VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG

Từ ngày 01 - 10/7/2017, nhiều chính sách mới về lao động, tiền lương bắt đầu có hiệu lực thi hành... Chi tiết →

Thông tin cho học viên cao học 05/07/2017
HƯỚNG DẪN NHẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

Hướng dẫn chi tiết về việc tải tài liêu tham khảo là luân văn Thạc sỹ các khóa... Chi tiết →

Thông tin cho sinh viên chính quy 26/06/2017
Chương trình học bổng trao đổi sinh viên TF SCALE mùa 3 năm học 2017-2018 tại Temasek Polytechnic Singapore

Trong khuôn khổ hợp tác giữa ĐHBK HN và Temasek Polytechnic Singapore (TP), tiếp nối thành công của Chương trình trao đổi TF SCALE 2015-2016, TF SCALE 2016-2017 và được sự chỉ đạo của Ban Giám Hiệu... Chi tiết →

Tin tức - Sự kiện

© SEM