Cựu sinh viên tiêu biểu

Sau gần 55 năm đào tạo, số sinh viên chính quy đã tốt nghiệp- tính đến đầu năm 2021 trên 10.000 Kỹ sư/cử nhân Kinh tế và Quản lý của các chuyên ngành. Sinh viên tốt nghiệp đã phát huy tốt kiến thức được trang bị ở trường, trong số cựu sinh viên nhiều người đã và đang giữ vị trí lãnh đạo trong quản lý nhà nước và các doanh nghiệp.


...

Nguyễn Văn Thành

Cựu HV-NCS
Thứ trưởng Bộ Công an
...

Dương Mạnh Sơn

Cựu HV
Tổng giám đốc, Tổng công ty khí Việt Nam – PV Gas

...

Huỳnh Bá Thăng Long

CSV K22
Chủ tịch Hội đồng Quản trị – Tổng Giám đốc HB Group
...

Dương Quang Thành

CSV K24
Chủ tịch HĐTV Tập đoàn điện lực Việt Nam

...

Nguyễn Dương Thái

CSV K24
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
...

Nguyễn Lâm Thành

CSV K26
Phó chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc Hội

...

Trương Huy Hoàng

CSV K31
Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực
...

Trần Hải Vân

CSV K33
Chủ tịch HĐQT Postef

...

Phạm Lê Phú

CSV K35
TGĐ Tổng công ty tuyền tải điện quốc gia
...

Nguyễn Đăng

CSV K44
Tổng thư ký Hội DN trẻ thành phố Hà Nội – CEO vegiare.com

...

Nguyễn Đình Hùng

CSV K44
Chủ tịch HĐQT Công ty EDX