Giới thiệu


...

SỨ MỆNH

...
...

Ban liên lạc Cựu sinh viên Viện Kinh tế và Quản lý là kênh kết nối chặt chẽ giữa Viện và các cựu sinh viên, học viên qua đó gia tăng cơ hội gắn kết nhằm nâng cao nhận thức, niềm tự hào, chia sẻ các giá trị, năng lực và thế mạnh của các thành viên cũng như hỗ trợ cho Viện, Trường thực hiện tốt sứ mệnh của mình là “Phát triển con người, đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, sáng tạo công nghệ và chuyển giao tri thức, phục vụ xã hội và đất nước”.

Kết nối sẻ chia – Phát huy truyền thống – Xây dựng tương lai


...

MỤC TIÊU

...

- Khơi gợi và phát huy niềm tự hào, sự gắn bó của cựu sinh viên Viện Kinh tế và Quản lý;
- Mở rộng và triển khai hiệu quả việc kết nối mạng lưới cựu sinh viên;
- Tăng cường sự ủng hộ và phát huy các nguồn lực từ mạng lưới cựu sinh viên.


...

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

...

Một trong những vai trò quan trọng của Ban liên lạc cựu sinh viên là tổ chức và thực hiện các sự kiện và hoạt động cho cựu sinh viên. Các sự kiện và hoạt động có thể có nhiều hình thức, nhưng về cơ bản các hoạt động hướng đến để kết nối, giao lưu giữa các cựu sinh viên cũng như vói các sinh viên. Hỗ trợ cho sinh viên cũng như cho hoạt động đào tạo, NCKH của Viện, Trường. Các sự kiện có thể thực hiện bao gồm, nhưng không giới hạn:

- Các sự kiện xã hội kết nối giữa cựu sinh viên;
- Các chương trình hỗ trợ phát triển nghề nghiệp; Truyền cảm hứng cho công đồng cựu sinh viên và sinh viên;
- Các hoạt động nhân các ngày lễ kỷ niệm thành lập Viện, Trường;
- Tổ chức cho sinh viên được giao lưu, tư vấn và định hướng nghề nghiệp; giới thiệu, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên thực tập, tham quan thực tế;
- Gây quỹ để tài trợ học bổng, giải thưởng, hoặc cho sự kiện hoặc chương trình của Viện, Trường;
- Hỗ trợ cho các hoạt động của Viện, Trường nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, NCKH;
- Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao, các buổi sinh hoạt cho cựu học viên, sinh viên, nhằm tạo sự hiểu biết, đoàn kết, gắn bó giữa các thế hệ học viên, sinh viên;

...
Ban liên lạc cựu sinh viên


...

Mục đích hoạt động

...

Ban liên lạc Cựu sinh viên là tổ chức tập hợp đông đảo các thế hệ học viên, sinh viên (gọi chung là sinh viên) đã học tập tại Viện Kinh tế và Quản lý – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (gọi tắt là Viện) đang công tác, hoạt động, sinh sống trong và ngoài nước nhằm mục đích:

- Động viên các thế hệ học viên, sinh viên phát huy truyền thống tốt đẹp, niềm tự hào, sự gắn bó của cựu sinh viên;
- Gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ thông tin, tương trợ giúp nhau cùng vươn lên trong công tác, hoạt động xã hội và trong cuộc sống;
- Xây dựng các chương trình hoạt động thiết thực nhằm giúp đỡ các sinh viên đang học tập tại Viện có hoàn cảnh khó khăn học tập tốt và tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp;
- Là cầu nối để các cựu sinh viên đóng góp vật chất và tinh thần và hiến kế để xây dựng, phát triển hoạt động đào tạo và NCKH của Viện.

...

...

Nguyên tắc hoạt động

...

Ban liên lạc cựu sinh viên hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ và đoàn kết tương trợ lẫn nhau vì mục tiêu chung.


...

Chức năng của Ban liên lạc

...

Ban liên lạc cựu sinh viên thực hiện chức năng cầu nối để chia sẻ thông tin, kết nối tấm lòng của nhiều thế hệ sinh viên đóng góp tâm sức, trí tuệ vì sự phát triển của Viện.

...

Nhiệm vụ của Ban liên lạc

...

Ban liên lạc cựu sinh viên có các nhiệm vụ sau:

- Tập hợp, lưu trữ thông tin về cựu sinh viên qua các thời kỳ, làm cơ sở dữ liệu phục vụ việc trao đổi thông tin, hỗ trợ lẫn nhau giữa các cựu sinh viên.
- Tổ chức họp mặt truyền thống hàng năm của cựu sinh viên vào ngày kỷ niệm thành lập Viện, Trường.
- Tổ chức các diễn đàn trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao, các buổi sinh hoạt,… cho cựu sinh viên nhằm tạo sự đoàn kết, gắn bó các thế hệ sinh viên.
- Thăm hỏi và vận động đóng góp hỗ trợ các cựu học viên, cựu sinh viên và sinh viên đang học gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
- Vận động cựu sinh viên đóng góp các nguồn lực hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và NCKH, các hoạt động học tập - rèn luyện của sinh viên.
- Tổng hợp các ý kiến tư vấn, góp ý cho phát triển các chương trình đào tạo, cho Chiến lược phát triển và hoạt động của Viện.
- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên như vận động nguồn học bổng tài trợ; tổ chức cho cựu sinh viên giao lưu, tư vấn và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên đang học tại Viện; giới thiệu cho sinh viên tìm nơi thực tập, tham quan thực tế, hỗ trợ giới thiệu việc làm cho sinh viên.
- Tổ chức Hội nghị đại biểu cựu sinh viên Viện, định kỳ 2 năm/1 lần để tổng kết và đề ra phương hướng hoạt động, bầu thường trực Ban liên lạc nhiệm kỳ mới, sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động của Ban.

...
...

Tổ chức và hoạt động của Ban liên lạc cựu sinh viên

...

Ban liên lạc cựu sinh viên là tổ chức xã hội của các thế hệ học viên, sinh viên đã học tập tại Viện. Văn phòng Ban liên lạc cựu sinh viên đặt tại Viện Kinh tế và Quản lý.
Thông tin, truyền thông về hoạt động của Ban được chuyển tải trên website Viện Kinh tế và Quản lý tại địa chỉ: http://sem.hust.edu.vn/
Cơ cấu tổ chức của Ban liên lạc cựu sinh viên gồm Thường trực của Ban, các tiểu ban, và thành viên của Ban.

Trong đó:
- Thường trực Ban liên lạc gồm trưởng ban, các phó trưởng ban (Phụ trách phát triển mạng lưới, Tổ chức sự kiện và Truyền thông, tài chính), ủy viên thường trực, thư ký, trưởng các tiểu ban trực thuộc Ban liên lạc.
- Các tiểu ban trực thuộc Ban liên lạc gồm:
+ Tiểu ban phát triển mạng lưới: Thực hiện nhiệm vụ phát triển thành viên.
+ Tiểu ban tài chính: Thực hiện nhiệm vụ vận động và tiếp nhận tài trợ cho hoạt động của Ban liên lạc.
+ Tiểu ban tổ chức sự kiện và truyền thông: Tổ chức các hoạt động phong trào theo kế hoạch hoạt động của Ban liên lạc cũng như truyền thông về hoạt động của Ban liên lạc.

Danh sách ban liên lạc


TT Họ và tên Khóa học Chức vụ/ nơi công tác Vị trí
1 Nguyễn Lâm Thành K26 Phó chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc Hội Chủ tịch/Trưởng ban liên lạc
2 Mai Thành Trung K45 Trung tâm Internet VN Thư ký BLL - Tiểu ban Truyền thông
Tiểu ban phát triển mạng lưới
3 Nguyễn Đăng K44 TTK Hội DNT Hà Nội – CEO vegiare.com Trưởng Tiểu ban Phát triển mạng lưới – Phó Ban liên lạc
4 Nguyễn Quang Minh K32 Oracle VN Tiểu ban Phát triển mạng lưới
5 Vũ Trọng Toàn K32 Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Tiểu ban Phát triển mạng lưới
6 Huỳnh Hữu Nam CH QN Thường trực Đảng ủy Công ty Than Núi Béo Tiểu ban phát triển mạng lưới
7 Phạm Đức Tuấn K43 Công ty IBM Việt Nam Tiểu ban phát triển mạng lưới
8 Phạm Lê Vinh K35 Công ty Luật Vina Legal Tiểu ban Tài chính
Tiểu ban Truyền thông tổ chức sự kiện
9 Nguyễn Đình Hùng K44 Chủ tịch HĐQT Công ty EDX Trưởng Tiểu ban Truyền thông và Tổ chức Sự kiện – Phó Ban liên lạc
10 Mai Trần Hưng K25 TGĐ Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Barotex Viet Nam Tiểu ban Truyền thông và tổ chức sự kiện
11 Bùi Nhật Tiến K25 Tiểu ban Truyền thông và tổ chức sự kiện
12 Lê Linh Lương K33 TGĐ Công ty Ingenico Tiểu ban Truyền thông và tổ chức sự kiện
13 Phạm Ngọc Duy K48 Giảng viên Viện Kinh tế và Quản lý – ĐHBK Hà Nội Tiểu ban Truyền thông và tổ chức sự kiện
Tiểu ban tài chính
14 Phạm Lê Phú K35 TGĐ Tổng công ty tuyền tải điện QG Trưởng Tiểu ban Tài chính – Phó Ban liên lạc
15 Trần Hải Vân K33 Chủ tịch HĐQT Postef Tiểu ban Tài chính
16 Hoàng Xuân Hải K37 TGĐ, Công ty TNHH vận tải đa phương thức Việt Nam Tiểu ban Tài chính
17 Nguyễn Hữu Khải K39 Công ty mua bán điện Tiểu ban Tài chính
18 Phan Thế Vinh K39 Giảng viên Viện Kinh tế và Quản lý – ĐHBK Hà Nội Tiểu ban Tài chính
19 Tô Châu Giang K41 Ban QLDA lưới điện – Tổng công ty điện lực miền Bắc. Tiểu ban Tài chính
Tiểu ban đào tạo hướng nghiệp
20 Phạm Cảnh Huy K33 Phó viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý – ĐHBK Hà Nội Trưởng Tiểu ban Đào tạo và hướng nghiệp – Phó Thường trực Ban liên lạc
21 Nguyễn Anh Tuấn K24 Viện năng lượng Tiểu ban Đào tạo hướng nghiệp
22 Trần Quốc Tuấn K29 Ban viễn thông và CNTT - EVN Tiểu ban Đào tạo hướng nghiệp
23 Đặng Hoàng Tùng K33 Công ty CP thép Việt Nhật Tiểu ban Đào tạo hướng nghiệp
24 Lê Minh Tuấn K37 Công ty tư vấn XD điện 1 Tiểu ban Đào tạo hướng nghiệp
25 Nguyễn Trung Tâm K51 Vụ phó/ Trung ương đoàn Tiểu ban Đào tạo hướng nghiệp

Thường trực Ban liên lạc gồm trưởng ban, các phó trưởng ban (Phụ trách phát triển mạng lưới, Tổ chức sự kiện và Truyền thông, tài chính), ủy viên thường trực, thư ký, trưởng các tiểu ban trực thuộc Ban liên lạc.

Các hoạt động


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...