Nghiên cứu
Is ESG a sustainable investment generating return in the longer-term?: A market-based analysis of ESG performance and disclosure

Is ESG a sustainable investment generating return in the longer-term?: A market-based analysis of ESG performance and disclosure

Diễn giả: Phó giáo sư Krishanthi Vithana, Đại học Southampton, Vương quốc Anh
Thời gian: 9h30 – 11h00, Thứ Hai ngày 4 tháng 12 năm 2023
Địa điểm: Tòa nhà C9 – Phòng 205
Chương trình:
– 9h30 – 10h30: Trình bày nghiên cứu
– 10h30 – 11h00: Thảo luận
Tiến sĩ Krishanthi (Krish) Vithana là Phó Giáo sư Kế toán tại Trường Kinh doanh Southampton thuộc Đại học Southampton. PGS. Krish đã hoàn thành chương trình học Tiến sĩ tại Trường Kinh doanh Đại học Durham và gia nhập Trường Kinh doanh Southampton vào năm 2015. Nghiên cứu của cô tập trung vào Kế toán Nguồn nhân lực trong tổ chức. Cô cũng nghiên cứu trong các lĩnh vực bao gồm trách nhiệm giải trình liên quan đến hiệu quả và công bố thông tin về quản trị, xã hội và môi trường, đánh giá dựa trên thị trường về ESG và tính bền vững, Mức lương đủ sống thực tế. Cô đã công bố nghiên cứu của mình trên các tạp chí có uy tín bao gồm Journal of Business Ethics, Accounting Forum, and The International Journal of Human Resource Management. Krish là nhà nghiên cứu chính cho các dự án nghiên cứu do ESRC IAA tài trợ “Trường hợp đầu tư vào việc công nhận mức lương đủ sống thực tế” và “Kết hợp chương trình nghị sự ESG trong phân tích đầu tư: trường hợp tham gia liên quan đến khí hậu”. Krish đã tích cực hợp tác với các đối tác trong ngành bao gồm nhóm Đầu tư có trách nhiệm toàn cầu của Nhà đầu tư Aviva, Tổ chức Lương đủ sống và quỹ tài chính tiền lương Platform Living.
PGS Krish đã thảo luận đề tài “ESG reporting at a Vietnamese Industrial Zone” do Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Dung trình bày.
Ngoài ra, các nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học về đề tài “Climate change risk and firm value” và “Earnings management and analyst forecast” cũng nhận được góp ý của cô Krish để hoàn thiện hướng nghiên cứu của mình.
Hiện PGS Krish đang tham gia giảng dạy môn học Financial Investment cho sinh viên chương trình Elitech Business Analytics, Viện Kinh tế và Quản lý.