2022.INTERNSHIP. KHẢO SÁT THÔNG TIN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ

Ngày đăng:
15-03-2022

2022.INTERNSHIP. KHẢO SÁT THÔNG TIN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ

--------------

Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thông báo đến các em sinh viên kế hoạch dự kiến tổ chức chương trình thực tập Internship tiếp theo như sau:

Đối tượng: Sinh viên năm 3 - 4

Thời gian đi thực tập: từ tháng 04/2022 đến hết tháng 08/2022

Thời gian đăng ký tham gia: đến ngày 18/03/2022

Form đăng ký: https://docs.google.com/.../1xJqUVmXLi66qFrZm.../viewform...

Lưu ý: Sinh viên chuẩn bị CV bằng tiếng Anh và tiếng Việt và gửi đến mail cô Liên Hương: huong.nguyenlien.81@gmail.com.

Dựa trên cơ sở sinh viên đăng ký và tình hình diễn biến dịch COVID-19, Viện sẽ tập hợp và mời các công ty tới tham gia phỏng vấn để đảm bảo an toàn tốt nhất.

Chúc các em thành công!