Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp kỳ 20211

Ngày đăng:
14-03-2022

(THÔNG BÁO)

Để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, giúp các bạn có thể được xét tốt nghiệp kịp thời, đúng hạn, Viện KTQL tổ chức bảo vệ online cho các sinh viên đã hoãn bảo vệ tuần trước do F0 theo lịch cụ thể như sau:

Thời gian: 8:30 am ngày 17.03.2022 (thứ 5)

Địa điểm: Online trên phần mềm MS Teams (Sinh viên sẽ được Thầy/cô Chủ tịch Hội đồng add vào channel teams theo Hội đồng tương ứng).

Chúc các bạn bảo vệ thành công!

Ảnh: Danh sách Hội đồng.