LCĐ - LCH Sinh viên

Câu lạc bộ Phân tích Kinh doanh

Câu lạc bộ là môi trường giúp sinh viên khám phá và phát triển khả năng của bản thân, chính vì vậy, các câu lạc bộ cho sinh viên ngày càng phát tiển mạnh mẽ, nhất là đối với sinh viên các trường kinh tế. Tuy nhiên, thực trạng hiện nay, vẫn tồn tại một số các bạn sinh viên của Viện Kinh tế và Quản lý nói chung; cũng như sinh viên ngành Phân tích kinh doanh nói riêng chỉ tập trung học lý thuyết mà không có môi trường để thực hành, thiếu kiến thức kinh tế – xã hội. Đặc biệt là kiến thức và nghiệp vụ chuyên ngành. Điều đó khiến sinh viên Kinh tế thuộc trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thiếu đi kỹ năng và tác phong chuyên nghiệp cần có. Chính vì vậy, một môi trường năng động hơn để sinh viên có thể trau dồi cả kiến thức trong lĩnh vực Phân tích kinh doanh, cũng như rèn luyện kỹ năng chuyên môn vô cùng cần thiết. Việc thành lập Câu lạc bộ Phân tích kinh doanh là cơ hội cho sinh viên phát triển toàn diện, trau dồi kinh nghiệm, kỹ năng và thái độ để trinh phục nhà tuyển dụng ngay từ khi còn đi ngồi trên ghế nhà trường.
 
Vì vậy, sinh viên ngành Phân tích kinh doanh, Viện Kinh tế và Quản lý xin đề xuất mô hình “CÂU LẠC BỘ PHÂN TÍCH KINH DOANH” để nâng cao kiến thức chuyên ngành, rèn luyện những kỹ năng và tạo cho sinh viên một môi trường sinh hoạt chuyên nghiệp.

TÊN GỌI – SỨ MỆNH – MỤC ĐÍCH

1. Tên gọi

“CÂU LẠC BỘ PHÂN TÍCH KINH DOANH VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ, ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI”
– Tên tiếng Anh: Hust Business Analytics Club.
– Tên viết tắt: HBAC.
– Slogan: “Data speak, we listen”.
– Ý nghĩa: Câu lạc bộ phân tích doanh nghiệp đặt sự lắng nghe dữ liệu làm trọng tâm trong công việc của mình. Đây là một thông điệp cho thấy câu lạc bộ đặt sự tin tưởng vào sức mạnh và giá trị của dữ liệu trong việc hiểu và phân tích các khía cạnh kinh doanh.

2. Sứ mệnh

– Tạo ra môi trường học tập – trao đổi kiến thức bổ ích và tạo ra cộng đồng kết nối những sinh viên chuyên ngành Phân tích Kinh doanh, Đại học Bách Khoa Hà Nội.
– Tạo ra sân chơi lành mạnh để sinh viên phát triển những kỹ năng cần có, rèn luyện tác phong chuyên nghiệp.
– Là cầu nối, điểm tựa vững chắc giúp sinh viên Phân tích Kinh doanh vững bước trên con đường nghề nghiệp đã chọn.

3. Mục đích

– Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên rõ ràng, nâng cao cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên khi ra trường.
– Tổ chức bồi dưỡng, trao đổi kiến thức và kỹ năng chuyên môn cần có.
– Tạo dựng một sân chơi để sinh viên ngành Phân tích Kinh doanh nói riêng và sinh viên Viện Kinh tế và Quản lý giao lưu, gắn kết và phát triển bản thân bằng các hoạt động trao đổi kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp.
– Trang bị cho sinh viên Kinh tế Đại học Bách Khoa Hà Nội những kỹ năng mềm và tác phong chuyên nghiệp cần thiết.
– Xây dựng môi trường thoải mái để sinh viên có thể giải toả căng thẳng sau những giờ học tập trên trường.

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG

Về mặt tổ chức, CLB hoạt động dưới sự quản lý của LCĐ Viện Kinh tế và Quản lý cùng sự bảo trợ chuyên môn bởi Giám đốc Chương trình đào tạo Phân tích kinh doanh.

Để triển khai hoạt động, CLB có cơ cấu tổ chức như sau:
– Ban chủ nhiệm CLB gồm: 01 Chủ nhiệm và 01 Phó Chủ nhiệm.
– Cố vấn chuyên môn CLB: Giám đốc Chương trình đào tạo Phân tích kinh doanh.
– Các ban chuyên trách bao gồm: Ban Chuyên môn, Ban Nhân sự, Ban Truyền thông, Ban Đối ngoại. Mỗi ban chuyên trách được phụ trách bởi 01 Trưởng ban và 02 Phó ban

CÁC HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU

  • 𝐓𝐀𝐋𝐊𝐒𝐇𝐎𝐖: “𝐂𝐎𝐑𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐄𝐓𝐄𝐍𝐂𝐈𝐄𝐒 𝐅𝐎𝐑 𝐁𝐀”
  • 𝐓𝐀𝐋𝐊𝐒𝐇𝐎𝐖 “𝐔𝐍𝐕𝐄𝐈𝐋 𝐌𝐀𝐑𝐊𝐄𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐀𝐍𝐀𝐋𝐘𝐓𝐈𝐂𝐒 𝐏𝐎𝐓𝐄𝐍𝐓𝐈𝐀𝐋”
  • 𝐖𝐎𝐑𝐊𝐒𝐇𝐎𝐏 “𝐀𝐈, 𝐁𝐋𝐎𝐂𝐊𝐂𝐇𝐀𝐈𝐍, 𝐀𝐍𝐃 𝐅𝐈𝐍𝐓𝐄𝐂𝐇: 𝐀 𝐁𝐄𝐆𝐈𝐍𝐍𝐄𝐑’𝐒 𝐆𝐔𝐈𝐃𝐄 𝐓𝐎 𝐁𝐔𝐒𝐈𝐍𝐄𝐒𝐒 𝐒𝐓𝐔𝐃𝐄𝐍𝐓𝐒”

Câu lạc bộ Kế toán - Tài chính


Câu lạc bộ là môi trường giúp sinh viên khám phá và phát triển khả năng của bản thân, chính vì vậy, các câu lạc bộ cho sinh viên ngày càng phát tiển mạnh mẽ, nhất là đối với sinh viên các trường kinh tế.

Tuy nhiên, thực trạng hiện nay, vẫn tồn tại một số các bạn sinh viên của Viện Kinh tế và Quản lý nói chung; cũng như sinh viên ngành Kế toán – Tài chính ngân hàng nói riêng chỉ tập trung học lý thuyết mà không có môi trường để thực hành, thiếu kiến thức kinh tế – xã hội. Điều đó khiến sinh viên kinh tế thuộc Đại học Bách Khoa Hà Nội thiếu đi kỹ năng và tác phong chuyên nghiệp cần có.

Chính vì vậy, một môi trường năng động hơn để sinh viên có thể trau dồi cả kiến thức Kế toán – Tài chính, cũng như rèn luyện kỹ năng chuyên môn vô cùng cần thiết. Việc thành lập Câu lạc bộ Kế toán – Tài chính là cơ hội cho sinh viên phát triển toàn diện, trau dồi kinh nghiệm, kỹ năng và thái độ để trinh phục nhà tuyển dụng ngay từ khi còn đi ngồi trên ghế nhà trường.

Vì vậy, sinh viên ngành Kế toán – Tài chính ngân hàng, Viện Kinh tế và Quản lý xin đề xuất mô hình “CÂU LẠC BỘ KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH” để nâng cao kiến thức chuyên ngành, rèn luyện những kỹ năng và tạo cho sinh viên một môi trường sinh hoạt chuyên nghiệp.

TÊN GỌI – SỨ MỆNH – MỤC ĐÍCH

1. Tên gọi

“CÂU LẠC BỘ KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ, ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI”
– Tên tiếng Anh: SEM Accounting & Finance Club
– Tên viết tắt: SAFC
– Slogan: Shorten our path to success
– Ý nghĩa: Để đi tới thành công, chúng ta có nhiều con đường để lựa chọn. Người đi nhanh, người đi chậm, người đi mãi mà chẳng chạm đến hai chữ “thành công” hay thậm chí còn chẳng định nghĩa được “thành công” là gì. Vì vậy, SAFC ra đời giúp sinh viên định hướng rõ ràng ngay từ đầu và đồng hành cùng sinh viên để “Rút ngắn con đường đến thành công”

2. Sứ mệnh

– Tạo ra môi trường học tập – trao đổi kiến thức bổ ích và thiết thực của sinh viên ngành Kế toán – Tài chính ngân hàng, Đại học Bách Khoa Hà Nội.
– Tạo ra sân chơi lành mạnh để sinh viên phát triển những kỹ năng cần có, rèn luyện tác phong chuyên nghiệp.
– Là cầu nối, điểm tựa vững chắc giúp sinh viên Kế toán – Tài chính ngân hàng vững bước trên con đường nghề nghiệp đã chọn.

3. Mục đích

– Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên rõ ràng, nâng cao cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên khi ra trường
– Tổ chức bồi dưỡng, trao đổi kiến thức và kỹ năng chuyên môn cần có
– Tạo dựng một sân chơi để sinh viên bộ môn Quản lý tài chính nói riêng và sinh viên Viện Kinh tế và Quản lý giao lưu, gắn kết và phát triển bản thân bằng các hoạt động trao đổi kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp
– Trang bị cho sinh viên Kinh tế Đại học Bách Khoa Hà Nội những kỹ năng mềm và tác phong chuyên nghiệp cần thiết
– Xây dựng môi trường thoải mái để sinh viên có thể giải toả căng thẳng sau những giờ học tập trên trường

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG

Về mặt tổ chức, CLB hoạt động dưới sự quản lý của LCĐ Viện Kinh tế và Quản lý cùng sự bảo trợ chuyên môn bởi Bộ môn Quản lý tài chính
Để triển khai hoạt động, CLB có cơ cấu tổ chức như sau:
– Ban chủ nhiệm CLB gồm: 01 Chủ nhiệm và 01 Phó Chủ nhiệm
– Cố vấn chuyên môn CLB: là ban cố vấn học tập của bộ môn Quản lý tài chính cùng những giảng viên của Viện Kinh tế và Quản lý
– Các ban chuyên trách bao gồm: Ban Chuyên môn, Ban Nhân sự, Ban Truyền thông, Bản Tổ chức sự kiện. Mỗi ban chuyên trách được phụ trách bởi 01 Trưởng ban và 01 Phó ban

CÁC HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU

Câu lạc bộ kinh tế môi trường

– Tên tiếng Việt: Câu lạc bộ Kinh Tế Môi Trường “Những Chiếc Lá Nhỏ”.
– Tên tiếng Anh: The Little Leaves Club
– Tên viết tắt: TLL
– Slogan: “Môi trường an toàn – Kinh tế phát triển”
– Những chiếc lá nhỏ tập hợp lại tượng trưng cho tinh thần đoàn kết, đồng lòng hướng tới một nền Kinh Tế phát triển và một Môi Trường xanh – sạch – đẹp. Mỗi thành viên trong câu lạc bộ tượng trưng cho một chiếc lá xanh, nhỏ nhắn. Và như ông cha ta đã dạy: “Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, một chiếc lá không thể làm nên một rừng cây, nhưng nhiều chiếc lá xanh chụm lại sẽ tạo nên một rừng cây xanh vững chắc.

MỤC ĐÍCH, NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

1. Sứ mệnh

– Thay đổi ý thức, nhận thức, thái độ của sinh viên và các bạn trẻ về các vấn đề về môi trường và việc bảo vệ môi trường tự nhiên cũng như môi trường sống của con người, hướng đến một môi trường xanh – sạch – đẹp.
– Tập hợp những sinh viên có niềm đam mê nghiên cứu về kinh tế, song hành với sự phát triển về kinh tế là sự thay đổi ngày một rõ rệt của môi trường, từ ấy mà đưa ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả.
– Tạo sân chơi mở, liên kết giữa sinh viên kinh tế và sinh viên những viện khác tìm hiểu sự tác động qua lại giữa kinh tế và môi trường.
– Xây dựng lực lượng hội viên- sinh viên và cộng tác viên nòng cốt có tâm huyết, kiến thức về môi trường để cùng lên tiếng bảo vệ, gìn giữ môi trường; cùng hướng tới một tương lai “xanh” hơn.
– Tạo môi trường thúc đẩy sinh viên nghiên cứu khoa học, phát triển những sản phẩm công nghệ bảo vệ môi trường; đồng thời giúp các bạn tăng cường khả năng thực hành, rèn luyện kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp phục vụ cho học tập, nghiên cứu khoa học và công việc trong tương lai.
– Giảm thiểu phần nào lượng rác thải ra môi trường; thúc đẩy lối sống xanh, tiết kiệm, lành mạnh.

2. Nguyên tắc hoạt động

Câu lạc bộ hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tuân thủ luật pháp của Nhà nước và các quy định, quy chế của Nhà trường. Tất cả hội viên tham gia câu lạc bộ trên tinh thần tự nguyện và có trách nhiệm đề xuất, thảo luận, thống nhất và phối hợp để tổ chức thực hiện chương trình hoạt động của câu lạc bộ.

3. Mục đích

– Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên rõ ràng, nâng cao cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên khi ra trường
– Tổ chức bồi dưỡng, trao đổi kiến thức và kỹ năng chuyên môn cần có
– Tạo dựng một sân chơi để sinh viên bộ môn Quản lý tài chính nói riêng và sinh viên Viện Kinh tế và Quản lý giao lưu, gắn kết và phát triển bản thân bằng các hoạt động trao đổi kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp
– Trang bị cho sinh viên Kinh tế Đại học Bách Khoa Hà Nội những kỹ năng mềm và tác phong chuyên nghiệp cần thiết
– Xây dựng môi trường thoải mái để sinh viên có thể giải toả căng thẳng sau những giờ học tập trên trường

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG

Câu lạc bộ bao gồm 01 Chủ nhiệm, 02 Phó Chủ nhiệm, 05 Ủy viên và các thành viên phụ trách chính các mảng liên quan đến: Truyền thông, Đối ngoại, Tài chính, Kĩ thuật.

CÁC HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU

Câu lạc bộ Logistic và chuỗi cung ứng

Câu lạc bộ là môi trường giúp sinh viên khám phá và phát triển khả năng của bản thân, chính vì vậy, các câu lạc bộ cho sinh viên ngày càng phát tiển mạnh mẽ, nhất là đối với sinh viên các trường kinh tế.

Tuy nhiên, thực trạng hiện nay, vẫn tồn tại một số các bạn sinh viên của Viện Kinh tế và Quản lý nói chung; cũng như sinh viên ngành Quản lý công nghiệp nói riêng chỉ tập trung học lý thuyết mà không có môi trường để thực hành, thiếu kiến thức kinh tế – xã hội. Đặc biệt là kiến thức và nghiệp vụ chuyên ngành. Điều đó khiến sinh viên Kinh tế thuộc Đại học Bách Khoa Hà Nội thiếu đi kỹ năng và tác phong chuyên nghiệp cần có.

Chính vì vậy, một môi trường năng động hơn để sinh viên có thể trau dồi cả kiến thức Logistics và Chuỗi cung ứng, cũng như rèn luyện kỹ năng chuyên môn vô cùng cần thiết. Việc thành lập Câu lạc bộ Logistics và Chuỗi cung ứng là cơ hội cho sinh viên phát triển toàn diện, trau dồi kinh nghiệm, kỹ năng và thái độ để trinh phục nhà tuyển dụng ngay từ khi còn đi ngồi trên ghế nhà trường.

Vì vậy, sinh viên ngành Quản lý công nghiệp, Viện Kinh tế và Quản lý xin đề xuất mô hình “CÂU LẠC BỘ LOGISTICS VÀ CHUỖI CUNG ỨNG” để nâng cao kiến thức chuyên ngành, rèn luyện những kỹ năng và tạo cho sinh viên một môi trường sinh hoạt chuyên nghiệp.

TÊN GỌI – SỨ MỆNH – MỤC ĐÍCH

1. Tên gọi

“CÂU LẠC BỘ LOGISTICS VÀ CHUỖI CUNG ỨNG – VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ, ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI”
– Tên tiếng anh: SEM Logistics and Supply Chain Club
– Tên viết tắt: SEM L&S
– Slogan: “Create your Success in Logistics and supply chain”
– Ý nghĩa: Để đi tới thành công, chúng ta có nhiều con đường để lựa chọn. Người đi nhanh, người đi chậm, người đi mãi mà chẳng chạm đến hai chữ “thành công” hay thậm chí còn chẳng định nghĩa được “thành công” là gì. Vì vậy, SLS2C ra đời giúp sinh viên định hướng rõ ràng ngay từ đầu và đồng hành cùng sinh viên để “Tạo nên sự thành công cho các bạn”

2. Sứ mệnh

– Tạo ra môi trường học tập – trao đổi kiến thức bổ ích và thiết thực của sinh viên ngành Quản lý công nghiệp, Quản lý Logistics và Chuỗi cung ứng và sinh viên chuyên ngành khác quan tâm đến lĩnh vực Logistics &SCM, Đại học Bách Khoa Hà Nội.
– Tạo ra sân chơi lành mạnh để sinh viên phát triển những kỹ năng cần có, rèn luyện tác phong chuyên nghiệp.
– Là cầu nối, điểm tựa vững chắc giúp sinh viên Quản lý công nghiệp, Quản lý Logistics và Chuỗi cung ứng vững bước trên con đường nghề nghiệp đã chọn.

3. Mục đích

– Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên rõ ràng, nâng cao cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên khi ra trường
– Tổ chức bồi dưỡng, trao đổi kiến thức và kỹ năng chuyên môn cần có
– Tạo dựng một sân chơi để sinh viên Quản lý công nghiệp, Quản lý Logistics và Chuỗi cung ứng nói riêng và sinh viên Viện Kinh tế và Quản lý nói chung giao lưu, gắn kết và phát triển bản thân bằng các hoạt động trao đổi kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp
– Trang bị cho sinh viên Kinh tế Đại học Bách Khoa Hà Nội những kỹ năng mềm và tác phong chuyên nghiệp cần thiết
– Xây dựng môi trường thoải mái để sinh viên có thể giải toả căng thẳng sau những giờ học tập trên trường

CÁC HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU

Câu lạc bộ Tiếng Anh

Câu lạc bộ là môi trường giúp sinh viên khám phá và phát triển khả năng của bản thân, chính vì vậy, các câu lạc bộ cho sinh viên ngày càng phát tiển mạnh mẽ, nhất là đối với sinh viên các trường kinh tế.

Tuy nhiên, thực trạng hiện nay, vẫn tồn tại một số các bạn sinh viên của Viện Kinh tế và Quản lý chỉ tập trung học lý thuyết mà không có môi trường để thực hành, thiếu kiến thức kinh tế – xã hội. Đặc biệt là kiến thức tiếng Anh, khả năng giao tiếp tiếng Anh còn hạn chế. Điều đó khiến sinh viên Kinh tế thuộc Đại học Bách Khoa Hà Nội thiếu đi kỹ năng và tác phong chuyên nghiệp cần có.

Chính vì vậy, một môi trường năng động hơn để sinh viên có thể trau dồi lý thuyết tiếng Anh và rèn luyện kĩ năng tiếng Anh vô cùng cần thiết. Việc thành lập Câu lạc bộ Tiếng Anh là cơ hội cho sinh viên phát triển toàn diện, trau dồi kinh nghiệm, kỹ năng và thái độ để mở ra them nhiều cơ hội mới về học tập cũng như việc làm trong tương lai.

Vì vậy, sinh viên Viện Kinh tế và Quản lý xin đề xuất mô hình “CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH” để nâng cao kiến thức, rèn luyện những kỹ năng và tạo cho sinh viên một môi trường sinh hoạt chuyên nghiệp.

TÊN GỌI – SỨ MỆNH – MỤC ĐÍCH

1. Tên gọi

“CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH – VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ, ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI”
Tên tiếng Anh: SEM English Club
– Tên viết tắt: SEMEC
– Slogan: “Wave of English”
– Ý nghĩa: Wave of English – Làn sóng của Tiếng Anh là câu slogan của SEMEC. Slogan hàm chứa nhiều ý nghĩa đặc biệt cùng với sự đam mê dành cho Tiếng Anh. Sự đam mê ấy như những con sóng lớn, tràn đầy năng lượng và đầy nhiệt huyết. Câu lạc bộ sẽ mang những làn sóng mới mẻ, lan toả những điều thú vị trong Tiếng Anh và khiến nó trở nên gần gũi với mọi người.

2. Sứ mệnh

– Tạo ra môi trường học tập – trao đổi kiến thức bổ ích và thiết thực của sinh viên ngành Quản lý công nghiệp, Quản lý Logistics và Chuỗi cung ứng và sinh viên chuyên ngành khác quan tâm đến lĩnh vực Logistics &SCM, Đại học Bách Khoa Hà Nội.
– Tạo ra sân chơi lành mạnh để sinh viên phát triển những kỹ năng cần có, rèn luyện tác phong chuyên nghiệp

3. Mục đích

– CLB Tiếng Anh được lập ra để đem đến những hoạt động phong phú, đa dạng đông thời phù hợp với nhu cầu và lợi ích của những thành viên – những người có sự yêu thích ngoại ngữ và đam mê ngoại ngữ hay muốn cải thiện các kĩ năng ngoại ngữ của mình. CLB là nơi mà những con người có tài năng được bộc lộ và phát triển cũng như trợ giúp những bạn gặp vấn đề khác nhau trong việc học tiếng anh nói chung và ngoại ngữ nói riêng.
– Giúp tạo ra sự đổi mới và nhiều cơ hội hơn cho các sinh viên không chỉ viện kinh tế qua các hoạt động như học tập, văn hóa, văn nghệ để cải thiện trình độ ngoại ngữ trên mặt bằng chung trên toàn trường.
– Nâng cao chất lượng hoạt động của CLB bằng cách mở rộng và có những thành tích trong việc hoạt động.
– Thông qua các hoạt động chính để cải thiện tình trạng kém ngoại ngữ và giải đáp các sự lo lắng mỗi khi kì thi sắp tới đối với tiếng anh.

CÁC HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU