Đào tạo Đại học

Đào tạo Thạc sĩ

Giới thiệu

Viện KTQL đang triển khai Chương trình đào tạo (CTĐT) Thạc sĩ thiết kế theo hai định hướng:

 • Định hướng ứng dụng: phù hợp với người học đang hoặc có nguyện vọng làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị kinh tế; Định hướng này gồm Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Quản lý kinh tế
 • Định hướng nghiên cứu: phù hợp với người học đang hoặc có nguyện vọng làm việc ở các vị trí nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn, hoạch định chính sách hoặc nghiên cứu phát triển với định hướng ứng dụng; Định hướng này gồm Chương trình Thạc sĩ Kinh tế học, Quản trị kinh doanh và Quản lý công nghiệp

Hình thức đào tạo: đào tạo tập trung theo học chế tín chỉ.

Thời gian: 2 năm (4 học kỳ).

Các chương trình Thạc sĩ

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Thạc sỹ Quản lý Công nghiệp

Thạc sỹ Quản lý Kinh tế

Cấu trúc Chương trình Đào tạo

TT
Khối kiến thức
Tín chỉ
1
Kiến thức chung:
 • Triết học
 • Tiếng Anh (không tính số tín chỉ, yêu cầu học viên đáp ứng chuẩn đầu ra)
4
2
Kiến thức ngành rộng
12
3
Kiến thức ngành nâng cao
15
4
Kiến thức định hướng nghiên cứu
14
5
Luận văn tốt nghiệp
15

Chương trình Quản trị kinh doanh

Bằng tốt nghiệp: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Chương trình được thiết kế với 2 mô đun thực tiễn: Quản trị vận hành và Quản trị chiến lược. Học viên sẽ được bổ sung các kiến thức, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn về lãnh đạo – quản lý, các kỹ năng giao tiếp – xây dựng đội ngũ trong một tổ chức. Các Thạc sĩ sẽ chủ động áp dụng kiến thức vào các hoạt động quản trị trong một tổ chức, doanh nghiệp, thực thi tốt các chiến lược một cách hiệu quả trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu hiện nay.

Cấu trúc Chương trình Đào tạo

TT

Khối kiến thức

Tín chỉ

1
Kiến thức chung:
 • Triết học
 • Tiếng Anh (không tính số tín chỉ, yêu cầu học viên đáp ứng chuẩn đầu ra)
4
2
Kiến thức ngành rộng
12
3
Kiến thức ngành chuyên sâu
15
4
Kiến thức định hướng nghiên cứu:
 • Phân tích kinh doanh và Đổi mới doanh nghiệp
 • Kinh doanh và Cạnh tranh toàn cầu
14
5
Luận văn tốt nghiệp
15
Thông tin chi tiết xem tại đây.

Chương trình Quản lý Kinh tế

Bằng tốt nghiệp: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

Chương trình sẽ trang bị cho các học viên những nền tảng kiến thức kinh tế và quản lý, giúp nâng cao năng lực nghiên cứu, năng lực lý luận, kỹ năng phục vụ điều hành chính sách kinh tế – xã hội trong quá trình hội nhập Quốc tế. Đồng thời, học viên sẽ được chủ động lựa chọn học theo từng mô đun phù hợp với mục tiêu, để dễ dàng ứng dụng kiến thức một cách hiệu quả và sáng tạo vào các tình huống thực tiễn.

Cấu trúc Chương trình Đào tạo

TT
Khối kiến thức
Tín chỉ
1
Kiến thức chung:
 • Triết học
 • Tiếng Anh (không tính số tín chỉ, yêu cầu học viên đáp ứng chuẩn đầu ra)
4
2
Kiến thức ngành rộng
12
3
Kiến thức ngành chuyên sâu
15
4
Kiến thức định hướng nghiên cứu
14
5
Luận văn tốt nghiệp
15

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Chương trình Quản lý Công nghiệp

Bằng tốt nghiệp: Thạc sĩ Thạc sĩ Quản lý Công nghiệp

Chương trình tập trung vào đào tạo các học viên có khả năng phân tích và đưa ra giải pháp vận hành cho các tổ chức, các mô hình kinh doanh, hình thái kinh tế mới. Với các kiến thức lý thuyết, phương pháp và công cụ được cung cấp trong chương trình, học viên sẽ có khả năng áp dụng vào vận hành doanh nghiệp hiệu quả trong môi trường kinh tế phức tạp, chuyển đổi thường xuyên.

Cấu trúc Chương trình Đào tạo

TT
Khối kiến thức
Tín chỉ
1
Kiến thức chung:
 • Triết học
 • Tiếng Anh (không tính số tín chỉ, yêu cầu học viên đáp ứng chuẩn đầu ra)
4
2
Kiến thức ngành rộng
12
3
Kiến thức ngành chuyên sâu
15
4
Kiến thức định hướng nghiên cứu
14
5
Luận văn tốt nghiệp
15
Thông tin chi tiết xem tại đây.

Chương trình SEPT-MBA

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) hợp tác với Đại học Tổng hợp Leipzig, CHLB Đức được thiết kế đặc biệt, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, cho phép học viên có thể áp dụng kiến thức, kỹ năng thu được từ môi trường quản lý và làm việc thực tiễn của chính mình trong quá trình học tập. Chương trình đảm bảo học viên đạt được thành công cá nhân và thành công nghề nghiệp bằng cách kết nối học viên với cộng dồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế, kiến tạo các cơ hội kinh doanh. Học viên có thể lựa chọn chuyển tiếp học tập tại CHLB Đức để nhận bằng thạc sỹ của ĐH Tổng hợp Leipzig hoặc tiếp tục học tại Việt Nam để nhận bằng thạc sỹ của Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Thông tin chi tiết xem tại đây