Thư ngỏ

Thư ngỏ

— PGS.TS Nguyễn Danh Nguyên
Viện Trưởng Viện Kinh tế và Quản lý, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Kể từ khi mới thành lập (1965) cho tới nay, Viện Kinh tế và Quản lý (trước là Khoa Kinh tế và Quản lý) thuộc Ðại Học Bách Khoa Hà Nội có trách nhiệm đào tạo cán bộ quản lý cho các doanh nghiệp, cho các ngành kinh tế khác nhau với các trình độ từ cử nhân, thạc sĩ, tới tiến sĩ với các loại hình đào tạo đa dạng.

Sau gần 60 năm xây dựng và phát triển, hiện nay Viện có 72 cán bộ giảng dạy và viên chức. Với khoảng thời gian lịch sử đó, Viện đã đạt được một số thành tựu quan trọng trong các lĩnh vực: đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, phục vụ sản xuất kinh doanh và hợp tác quốc tế. Nhờ vậy, Viện đã có một vị thế vững mạnh trong trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội, trong xã hội và quốc tế.

Bên cạnh nguồn lực quý báu nhất là đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ cao và đầy tâm huyết, Viện cũng hết sức chú trọng việc khai thác các mối quan hệ trong nước và quốc tế và để tạo ra cho mình nhiều phương tiện vật chất phục vụ đào tạo hiện đại bổ sung vào những trang thiết bị đã được nhà trường đầu tư. Với tư cách là đối tác trong các dự án đào tạo phối hợp với các tổ chức quốc tế, cán bộ giảng dạy và sinh viên của Viện có rất nhiều cơ hội để học hỏi, cập nhật kiến thức mới, các phong cách mới thông qua các hoạt động trao đổi giảng viên, sinh viên với các trường đại học của Pháp, Ðức, Phần Lan,...

Định hướng phát triển

Viện Kinh tế và Quản lý luôn là nơi đào tạo những nhà quản lý kinh doanh giỏi, là trung tâm tư vấn tin cậy cho các doanh nghiệp và các ngành kinh tế, tham gia vào quá trình phát triển kinh tế, đưa đất nước tiến vào nền kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế.