Giảng viên
PGS. TS. Đào Thanh Bình

PGS. TS. Đào Thanh Bình

Trưởng Bộ môn Quản lý Tài chính

Tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Tài chính tại Trường Đại học Tổng hợp Quản lý Quốc gia, Nga

Môn Giảng dạy:

  • Kế toán quản trị
  • Kiểm soát nội bộ
  • Kiểm toán cơ bản
  • Kiểm toán tài chính
  • Các định chế tài chính
  • Tài chính doanh nghiệp