Giảng viên
PGS. TS. Nguyễn Ái Đoàn

PGS. TS. Nguyễn Ái Đoàn

Phó Giáo sư

Tốt nghiệp Tiến sỹ, Đại học Tổng hợp Kharcov, Liên Xô (cũ), 1992

Môn Giảng dạy:

  • EM1100 – Kinh tế học vi mô đại cương
  • EM1110 – Kinh tế học vĩ mô đại cương

Định hướng nghiên cứu:

  • Phát triển bền vững
  • Các chính sách kinh tế vĩ mô
  • Lạm phát và tăng trưởng kinh tế.