Giảng viên
PGS. TS. Nguyễn Danh Nguyên

PGS. TS. Nguyễn Danh Nguyên

Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý

Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Đại học Okayama, Nhật Bản, 2005.

Môn Giảng dạy:

  • Quản trị Sản xuất – Lập kế hoạch sản xuất
  • Cải tiến năng suất – Sản xuất Lean
  • Quản trị dịch vụ

Cơ sở dữ liệu học thuật:

Định hướng nghiên cứu:

  • Hệ thống sản xuất Lean và Cải tiến năng suất
  • Quản trị nguồn nhân lực trong bối cảnh Kinh tế số và Nhà máy thông minh
  • Hợp tác trong quản trị chuỗi cung ứng và chuỗi cung ứng thông minh.