Giảng viên
PGS. TS. Phạm Thị Thanh Hồng

PGS. TS. Phạm Thị Thanh Hồng

Phó Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý

Tốt nghiệp Tiến sỹ tại Trường ĐH Quốc gia Yokohama/Yokohama National University, Nhật Bản/Japan, 2005

Môn Giảng dạy:

  • EM4212 – Phân tích kinh doanh
  • EM4218 – Hệ thống thông tin quản lý
  • EM4136 – Thương mại điện tử

Cơ sở dữ liệu học thuật:

Định hướng nghiên cứu:

  • Kinh tế số/Digital Economy
  • Chuyển đổi số/Digital Transformation
  • Kinh doanh thông minh/Business Intelligence
  • Quản trị tri hức/Knowledge Management
  • Kinh tế học hành vi/Behavioral Economics