Giảng viên
PGS. TS. Trần Thị Bích Ngọc

PGS. TS. Trần Thị Bích Ngọc

Phó trưởng BM Quản lý Công nghiệp

Tốt nghiệp Tiến sĩ tại trường Tổng hợp Quản lý Quốc gia/ LB Nga, năm 2000

Môn Giảng dạy:

  • EM3417- Quản trị sản xuất
  • EM4457- Kế hoạch và Điều độ sản xuất
  • EM3105- Quản lý công nghiệp
  • EM4423- Thiết kế hệ thống sản xuất

Cơ sở dữ liệu học thuật:

  • Orcid ID: 0000-0003-2184-3907

Định hướng nghiên cứu:

  • Quản lý công nghiệp/Industrial management
  • Kinh tế số/Digital Economy
  • Già hóa dân số/Population ageing