Giảng viên
ThS. Bành Thị Hồng Lan

ThS. Bành Thị Hồng Lan

Giảng viên

Tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Bách khoa Hà Nội

Môn Giảng dạy: Kinh tế lượng