Giảng viên
ThS. Bùi Thanh Nga

ThS. Bùi Thanh Nga

Giảng viên

Tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Kinh tế Quốc dân

Môn Giảng dạy: Toán kinh tế