Giảng viên
ThS. Lê Thu Thủy

ThS. Lê Thu Thủy

Giảng viên

Tốt nghiệp Thạc Sỹ tại Trường ĐH Aalborg/ Aalborg University, Đan Mạch/Denmark, 2008

Môn Giảng dạy:

  • EM1180 – Văn hóa kinh doanh & Tinh thần khởi nghiệp
  • EM1010 – Quản trị học đại cương
  • EM2105/EM2105E – Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương
  • EM4416 – Quản trị chiến lược

Định hướng nghiên cứu:

  • Kinh tế số/Digital Economy
  • Văn hóa doanh nghiệp/Corporate culture