Giảng viên
ThS. Phạm Mai Chi

ThS. Phạm Mai Chi

Giảng viên

Tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Bách khoa Hà Nội

Môn Giảng dạy:

  • Phân tích kinh doanh
  • Tin học kinh tế cơ sở