Giảng viên
TS. Nguyễn Thị Mai Chi

TS. Nguyễn Thị Mai Chi

Giảng viên | Nhóm nghiên cứu kế toán

Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Đại học Bách khoa Hà Nội

Môn Giảng dạy:

  • Kế toán tài chính I, II
  • Kế toán quản trị
  • Kế toán thuế
  • Kế toán công