Giảng viên
TS. Nguyễn Thị Xuân Hòa

TS. Nguyễn Thị Xuân Hòa

Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Kinh tế số

Trưởng nhóm chuyên môn Logistics và Chuỗi cung ứng

Tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý hệ thống công nghiệp Viện công nghệ Châu Á (AIT), Thái Lan

Môn Giảng dạy:

  • Quản trị vận hành
  • Quản trị chuỗi cung ứng
  • Quản lý dự trữ và kho hàng
  • Mô hình tối ưu
  • Mô phỏng hệ thống sản xuất và dịch vụ

Cơ sở dữ liệu học thuật:

Định hướng nghiên cứu:

  • Tối ưu
  • Quản lý Logistics thông minh
  • Chuyển đổi số
  • Chuỗi cung ứng tuần hoàn