Tuyển sinh Thạc sĩ

Hướng dẫn và thông tin tuyển sinh chung

Chương trình MBA

Chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Bách khoa Hà Nội là chương trình đào tạo thạc sĩ nhằm phát triển năng lực quản lý và lãnh đạo trong môi trường số.

Quản lý công nghiệp

Chương trình tập trung vào đào tạo thạc sĩ có khả năng phân tích và đưa ra giải pháp vận hành cho các tổ chức, các mô hình kinh doanh, hình thái kinh tế mới.

Quản lý kinh tế

Chương trình đào tạo thạc sĩ có năng lực nghiên cứu, năng lực lý luận, kỹ năng phục vụ điều hành chính sách kinh tế – xã hội trong quá trình hội nhập Quốc tế.

Phân tích kinh doanh

Chương trình tập trung vào đào tạo thạc sĩ có năng lực xây dựng các giải pháp kinh tế và kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu hóa, nền kinh tế tri thức và môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt.

SEPT

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh duy nhất tại Việt Nam chuyên đào tạo chuyên gia phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ.