Cựu sinh viên

Hoạt động cựu sinh viên

TT
Họ và tên
Khóa học
Chức vụ/ nơi công tác
Vị trí
1
Nguyễn Lâm Thành
K26
Phó chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc Hội
Chủ tịch/Trưởng ban liên lạc
2
Mai Thành Trung
K45
Trung tâm Internet VN
Thư ký BLL - Tiểu ban Truyền thông
Tiểu ban phát triển mạng lưới
3
Nguyễn Đăng
K44
TTK Hội DNT Hà Nội – CEO vegiare.com
Trưởng Tiểu ban Phát triển mạng lưới – Phó Ban liên lạc
4
Nguyễn Quang Minh
K32
Oracle VN
Tiểu ban Phát triển mạng lưới
5
Vũ Trọng Toàn
K32
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia
Tiểu ban Phát triển mạng lưới
6
Huỳnh Hữu Nam
CHQN
Thường trực Đảng ủy Công ty Than Núi Béo
Tiểu ban Phát triển mạng lưới
7
Phạm Đức Tuấn
K43
Công ty IBM Việt Nam
Tiểu ban Phát triển mạng lưới
8
Phạm Lê Vinh
K35
Công ty Luật Vina Legal
Tiểu ban Tài chính
Tiểu ban Truyền thông tổ chức sự kiện
9
Nguyễn Đình Hùng
K44
Chủ tịch HĐQT Công ty EDX
Trưởng Tiểu ban Truyền thông và Tổ chức Sự kiện – Phó Ban liên lạc
10
Mai Trần Hưng
K25
TGĐ Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Barotex Viet Nam
Tiểu ban Truyền thông và tổ chức sự kiện
11
Bùi Nhật Tiến
K25
Tiểu ban Truyền thông và tổ chức sự kiện
12
Lê Linh Lương
k33
TGĐ Công ty Ingenico
Tiểu ban Truyền thông và tổ chức sự kiện
13
Phạm Ngọc Duy
K48
Giảng viên Viện Kinh tế và Quản lý – ĐHBK Hà Nội
Tiểu ban Truyền thông và tổ chức sự kiện
Tiểu ban tài chính
14
Phạm Lê Phú
k35
TGĐ Tổng công ty tuyền tải điện QG
Trưởng Tiểu ban Tài chính – Phó Ban liên lạc
15
Trần Hải Vân
K33
Chủ tịch HĐQT Postef
Tiểu ban Tài chính
16
Hoàng Xuân Hải
K37
TGĐ, Công ty TNHH vận tải đa phương thức Việt Nam
Tiểu ban Tài chính
17
Nguyễn Hữu Khải
k39
Công ty mua bán điện
Tiểu ban Tài chính
18
Phan Thế Vinh
K39
Giảng viên Viện Kinh tế và Quản lý – ĐHBK Hà Nội
Tiểu ban Tài chính
19
Tô Châu Giang
k41
Ban QLDA lưới điện – Tổng công ty điện lực miền Bắc.
Tiểu ban Tài chính
Tiểu ban đào tạo hướng nghiệp
20
Phạm Cảnh Huy
K33
Phó viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý – ĐHBK Hà Nội
Trưởng Tiểu ban Đào tạo và hướng nghiệp – Phó Thường trực Ban liên lạc
21
Nguyễn Anh Tuấn
K24
Viện năng lượng
Tiểu ban Đào tạo hướng nghiệp
22
Trần Quốc Tuấn
K29
Ban viễn thông và CNTT - EVN
Tiểu ban Đào tạo hướng nghiệp
23
Đặng Hoàng Tùng
k33
Công ty CP thép Việt Nhật
Tiểu ban Đào tạo hướng nghiệp
24
Lê Minh Tuấn
K37
Công ty tư vấn XD điện 1
Tiểu ban Đào tạo hướng nghiệp
25
Nguyễn Trung Tâm
k51
Vụ phó/ Trung ương đoàn
Tiểu ban Đào tạo hướng nghiệp