Sinh viên
55 năm thành lập viện kinh tế và quản lý

55 năm thành lập viện kinh tế và quản lý

– Khơi gợi và phát huy niềm tự hào, sự gắn bó của cựu sinh viên Viện Kinh tế và Quản lý;
– Mở rộng và triển khai hiệu quả việc kết nối mạng lưới cựu sinh viên;
– Tăng cường sự ủng hộ và phát huy các nguồn lực từ mạng lưới cựu sinh viên.

Một trong những vai trò quan trọng của Ban liên lạc cựu sinh viên là tổ chức và thực hiện các sự kiện và hoạt động cho cựu sinh viên. Các sự kiện và hoạt động có thể có nhiều hình thức, nhưng về cơ bản các hoạt động hướng đến để kết nối, giao lưu giữa các cựu sinh viên cũng như vói các sinh viên. Hỗ trợ cho sinh viên cũng như cho hoạt động đào tạo, NCKH của Viện, Trường. Các sự kiện có thể thực hiện bao gồm, nhưng không giới hạn:

– Các sự kiện xã hội kết nối giữa cựu sinh viên;
– Các chương trình hỗ trợ phát triển nghề nghiệp; Truyền cảm hứng cho công đồng cựu sinh viên và sinh viên;
– Các hoạt động nhân các ngày lễ kỷ niệm thành lập Viện, Trường;
– Tổ chức cho sinh viên được giao lưu, tư vấn và định hướng nghề nghiệp; giới thiệu, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên thực tập, tham quan thực tế;
– Gây quỹ để tài trợ học bổng, giải thưởng, hoặc cho sự kiện hoặc chương trình của Viện, Trường;
– Hỗ trợ cho các hoạt động của Viện, Trường nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, NCKH;
– Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao, các buổi sinh hoạt cho cựu học viên, sinh viên, nhằm tạo sự hiểu biết, đoàn kết, gắn bó giữa các thế hệ học viên, sinh viên;